Aprovades inicialment les bases reguladores per accedir a l’autoconsum elèctric municipal compartit

17/04/2023 - 14:15 h

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment les bases que regulen l’accés de la ciutadania a l’energia generada en instal·lacions municipals

Les bases reguladores per la selecció de participants en el servei d’autoconsum compartit d’energia elèctrica d’instal·lacions fotovoltaiques municipals ja està aprovada i se sometran a un període d’exposició pública. Les primeres seran les de la pèrgola de la Ronda de Dalt i de la plaça Alfonso Comín, que oferiran a la ciutadania quotes d’entre 500W i 2.000W generats en instal·lacions municipals. 

La previsió és ampliar-les a les 9 següents previstes per aquesta prova pilot a la plaça de Josep Andreu Abelló, el Circuit municipal del Modernisme, el Nus de la Trinitat – Parc de la Trinitat Vella, la plaça de Pilar Miró, la Via Favència amb la plaça de Karl Marx, la Via Favència amb el carrer Castor, l’espai esportiu Campillo de la Virgen, les Casernes de Sant Andreu i la Via Barcino. L’adhesió a l’autoconsum municipal pot comportar un estalvi del 25% en la factura elèctrica, uns 200 euros d’estalvi anuals. 

L’Ajuntament farà una reserva del 30% per a persones amb vulnerabilitat i un 5% per a ús municipal. El 65% restant serà per a la ciutadania que sigui titular d’un contracte de subministrament elèctric amb un comptador ubicat a un màxim de 1.000 metres de la instal·lació fotovoltaica municipal. Aquests poden ser unitats familiars, comerços o empreses i podran participar-hi un mínim d’un any i un màxim de quatre. 

Els usuaris i usuàries beneficiàries hauran de canviar el contracte actual de subministrament elèctric per un d’autoconsum, que preveu la compensació d’excedents: el que no es consumeixi es compensarà de forma immediata a la factura. Quan finalitzi el període de concurrència pública es farà una borsa de persones interessades per ordre de puntuació, per tal de cobrir les baixes que es puguin produir. Per accedir a aquest servei, s’haurà d’abonar el preu públic fixat en 70 euros l’any per cada 500W d’energia i per les persones amb vulnerabilitat, el preu es bonificarà al 100%.