Barcelona, premiada com a bona pràctica en rehabilitació per l’associació espanyola d’habitatge públic

31/03/2023 - 14:08 h

El projecte, impulsat per l’entitat Habitat Futura, vol transformar l’illa formada pels carrers de Viladomat, Gran Via de les Corts Catalanes, Calàbria i Diputació combinant la rehabilitació energètica dels habitatges i l’autoconsum d’energia solar

El projecte barceloní “Illa Eficient” ha estat guardonat com a millor iniciativa en el camp de la rehabilitació pels premis anuals a bones pràctiques de l’Associació Espanyola de Gestors Públics i d’Habitatge i Sòl (AVS). La iniciativa vol convertir en una gran comunitat energètica una illa sencera de l’Eixample, delimitada pels carrers de Viladomat, Gran Via de les Corts Catalanes, Calàbria i Diputació, formada per 22 comunitats de propietaris, 390 habitatges i més de 700 veïns i veïnes. 

L’entitat Habilitat Futura i altres administracions han estat els impulsors. El 2016 es va fer un primer acord en el si del Consorci de l’Habitatge de Barcelona el 2016, on l’Ajuntament i la Generalitat acorden finançar la iniciativa aportant el 20% i el 7,6% del pressupost de la primera fase respectivament. Dels 2.677.886 euros, els veïns han aportat un 50% i el MITMA, el 22,39%.

Objectius i fases del projecte

L’objectiu de l’Illa Eficient és articular la rehabilitació energètica mitjançant els acords entre comunitats veïnals per generar sinergies en lloc de promoure rehabilitacions inviduals a cada edifici. A això se suma la creació d’una comunitat energètica entre els veïns que s’articula a través d’una cooperativa i que atorga avantatges de gestió fiscal i econòmica, fomentant l’autoconsum amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la captació d’energia solar. 

La primera fase inclou les 8 primeres finques i les primeres obres finalitzades i volen millorar l’eficiència energètica de 160 habitatges per tal d’estalviar energia primària. La previsió és que la segona fase inclogui 4 comunitats de veïns més i es treballa perquè siguin 17. Per assolir aquests objectius, les diferents comunitats es constitueixen com una cooperativa per mancomunar la rehabilitació i la gestió energètica. D’aquesta manera se centralitzen els actors i es fa una gestió integral dels processos implicats. 

Llarga tradició a Barcelona de bones pràctiques

Aquest és el cinquè premi de bones pràctiques que l’AVS atorga a un projecte de l’Ajuntament de Barcelona des del 2013. Els premis reivindiquen les millors pràctiques d’habitatge social i la seva administració, edificació sostenible en obra nova, innovació social amb relació a persones o rehabilitació sostenible d’edificis, entre altres. 

En el passat, l’Ajuntament de Barcelona ha rebut el reconeixement a millor obra nova en promocions d’HPO impulsats o delegats pel consistori, com el cohabitatge de La Balma (2022), els habitatges per a joves de Can Fabra (2020), i les promocions de Tànger 40-42 (2018) i Navas de Tolosa 310-312 (2013). El 2022, a més, es van obtenir diversos accèssits com ara la innovació dels allotjaments APROP realitzats amb contenidors marítims o el reconeixement de gestió pel conveni de l’Ajuntament amb entitats sense ànim de lucre per la promoció d’habitatges de lloguer social i cooperatius. 

L’AVS agrupa actualment 146 entitats, principalment organismes i empreses públics, que impulsen i gestionen un parc d’uns 300.000 habitatges, que proporcionen habitatge social i assequible a més de mig milió de persones a tot Espanya.