Nou compromís per accelerar la descarbonització i fomentar l’estalvi d’aigua a la ciutat

10/07/2024 - 10:49 h

El nou Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 s’ha desenvolupat amb un ampli procés participatiu amb prop d’un miler d’entitats, organitzacions i persones que ha constat d’una fase prèvia, entre els anys 2022 i 2023, fins a la concreció del nou document.

Barcelona reafirma el seu acord climàtic: ser una ciutat intel·ligent i climàticament neutra l’any 2030 amb una reducció del 80% dels gasos d’efecte hivernacle durant aquesta dècada. És un dels punts principals del Compromís per una Barcelona + Sostenible 2024-2034, un document elaborat amb entitats, organitzacions i la ciutadania que permet accelerar la descarbonització de la ciutat i convertir-la en referent en la lluita contra el canvi climàtic.

El nou Compromís per una Barcelona + Sostenible representa a escala local el gran repte global. Les ciutats són imprescindibles per trobar solucions efectives perquè els espais habitats siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Aquest compromís estableix els àmbits prioritaris d’intervenció a Barcelona: l’emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la salut planetària i de les persones i l’accés a l’habitatge, entre altres.

El Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 és el tercer compromís que se signa i pren el relleu dels dos compromisos anteriors, del 2002 i del 2012, amb el suport de dos mil entitats i organitzacions que ara renovaran l’adhesió. S’ha redactat de manera col·laborativa i és fruit d’una diagnosi acurada i d’un ampli procés participatiu, una fase de treballs previs que s’han desenvolupat durant els anys 2022 i 2023 amb una participació total de 868 organitzacions i persones fins a la concreció participada del document que ara se signa, en què s’han fet un total de 178 aportacions noves. Aquesta metodologia també consolida Barcelona com a ciutat referent en processos de participació. El document el va aprovar per unanimitat el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona el 7 de maig.

Els reptes de ciutat: la descarbonització i l’estalvi d’aigua

Amb la signatura del nou compromís, la ciutat impulsa un nou mètode de treball per fer front als reptes, que prioritàriament giraran entorn de la descarbonització i l’estalvi d’aigua.

Pel que fa a la descarbonització, l’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 80% el 2030, a raó d’un 15% anual (o equivalent). Amb l’adhesió a aquest repte s’assumeixen els compromisos d’avançar en la descarbonització, assegurar la transparència dels resultats i afavorir l’aprenentatge col·lectiu.

En l’àmbit de millorar la gestió de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi, es marca com a objectiu arribar a 90 litres per habitant i dia pel que fa al consum domèstic, i una reducció del 15% en els usos comercials i industrials i del 10% en els usos municipals.

La Xarxa Barcelona + Sostenible

La Xarxa Barcelona + Sostenible és el conjunt d’organitzacions i ciutadania que tenen un compromís de ciutat per la sostenibilitat i que construeixen col·lectivament una Barcelona responsable amb les persones i l’entorn. La formen entitats ciutadanes, organitzacions empresarials i comercials, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions, i ara també s’hi ha incorporat la ciutadania no organitzada.

La xarxa impulsa mesures de sostenibilitat, comparteix bones pràctiques i desenvolupa projectes de col·laboració entre els integrants. Està representada pel Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, que és un òrgan reglat de participació, de caràcter consultiu, per a l’impuls i el seguiment de les polítiques ambientals i climàtiques de la ciutat.