Canvi d’implantació en les obres a Pi i Margall a finals de gener

25/01/2023 - 15:58 h

A partir del 29 i 30 de gener es treballarà en punts nous del carrer, que suposarà afectacions a la mobilitat de vehicles i autobusos.

A partir del 29 i 30 de gener es farà un canvi d’implantació de les obres de transformació del carrer de Pi i Margall. A conseqüència d’això, el pas de vehicles quedarà tallat en alguns punts i caldrà utilitzar els itineraris alternatius. Els vehicles de serveis i emergències i l’accés a guals estarà garantit. També hi haurà afectació en la circulació d’autobusos, que estarà degudament senyalitzada a les parades.

Ara es començarà a treballar en nous àmbits del carrer. S’habilitaran itineraris per als vianants i els vehicles que circulin en sentit ascendent hauran de girar necessàriament pel carrer de l’Encarnació i carrer de l’Alcalde de Móstoles, per connectar amb la ronda del Guinardó.

Els treballs que s’hi realitzaran són:

– Al carrer de Pi i Margall, entre el carrer de l’Escorial i el carrer de Pau Alsina, es treballa en ambdues voreres simultàniament:

  • Demolició de paviments de vorera
  • Execució de canalitzacions soterrades per als serveis d’enllumenat, telecomunicacions municipals, regulació semafòrica i reg
  • Execució de la base de formigó i pavimentació

– Al carrer de Pi i Margall, entre la ronda del Guinardó i el carrer de Pau Alsina, els treballs se centren a la banda Llobregat, que comprèn la vorera i part de la calçada, i puntualment a la vorera banda Besòs:

  • Desviament de serveis existents (gas, llum i aigua)
  • Transplantament de l’arbrat afectat per les obres
  • Demolició i fressat de paviment existent
  • Excavació de terres i rases per a les futures canalitzacions de serveis

Informació destacada per als vianants

Les voreres del carrer de Pi i Margall en els àmbits de treball tenen habilitat un pas per als vianants protegit i senyalitzat.

Consulta el mapa adjunt amb les rutes alternatives al trànsit i els canvis en les parades de bus.

Adjunts