Dispositiu per reduir pintades i grafits no autoritzats en espais públics

13/05/2024 - 12:03 h

Fins diumenge, 19 de maig, la Guàrdia Urbana intensificarà el control per prevenir i corregir la realització de pintades i grafits no autoritzats en espais públics i privats que siguin visibles des de la via pública.

Així, la Guàrdia Urbana vetllarà pel manteniment dels espais públics i intervindrà per controlar les conductes que comportin una degradació de l’espai públic, amb l’objectiu de reduir les actituds incíviques i millorar la convivència i el civisme.

En aquest sentit, es considerarà una degradació de l’entorn urbà tota mena de grafits, pintades, taques, gargots, escrits, inscripcions o grafismes fets amb tinta, pintura o qualsevol altra matèria orgànica, o bé el fet de ratllar la superfície dels béns.

Garantir la convivència a l’espai públic i insistir en la neteja i el manteniment de la ciutat, en l’àmbit de la prevenció, el civisme i la seguretat, és justament un dels objectius principals del Pla Endreça. Les eines més importants per assolir-ho són la denúncia i la corresponent sanció de les conductes incíviques. En aquest sentit, el 2023 es van incrementar un 47% les denúncies per grafits i pintades.

Més informació