Els eixos verds als entorns dels carrers Maresme i Pere IV, a valoració ciutadana

23/06/2022 - 11:52 h

Estan en marxa els procediments participatius per transformar completament aquests vials tan rellevants dels barris del Besòs i el Maresme i del Parc i la Llacuna del Poblenou

A redòs del programa Superilla Barcelona, la ciutat està construint un model amb més espai públic, més saludable, més segur, i amb més verd, que afavoreix les relacions socials i l’economia de proximitat. Aquesta estratègia es converteix en el model de transformació dels carrers de tota la ciutat que permet definir un nou espai públic reorganitzant la mobilitat per generar nous eixos verds i noves places a les cruïlles.

Amb aquest objectiu s’han obert els processos participatius per a l’elaboració dels criteris d’urbanització d’uns eixos verds de tohtom i per a tothom al carrer Maresme, al barri del Besòs i el Maresme, i el tram del carrer Pere IV comprès entre Joan d’Àustria i Roc Boronat, que completarà la reurbanització d’aquesta via tan rellevant del Parc i la Llacuna del Poblenou.

EIX VERD DEL CARRER MARESME
Marxa exploratòria
(per assistir-hi, cal clicar l’enllaç i inscriure-s’hi)
Dijous 30/06, a les 18.30 h  – punt de trobada: Maresme / Pere IV
Sessió de debat
Dimarts 12/07, a les 18.00 h – lloc per determinar

EIX VERD DEL CARRER PERE IV
Marxa exploratòria
(per assistir-hi, cal clicar l’enllaç i inscriure-s’hi)
Dimarts 28/06, a les 18.30 h –  punt de trobada: Joan d’Àustria / Pujades
Sessió de debat
Dimarts 20/09, a le 18.00 h –  lloc per determinar lloc

Els barris del districte de Sant Martí estan experimentant una gran transformació, arran de les actuacions emmarcades en el procés de desenvolupament del 22@. L’objectiu en aquest sector és que la nova economia es barregi amb un urbanisme més amable, amb més espais d’estada per al veïnat i més verd.

Els barris de Sant Martí es transformen

Aquest model urbanístic ja té diversos exponents als barris de Sant Martí. El primer tram de l’Eix Almogàvers, entres els carrers Joan d’Àustria i Pamplona, es va estrenar l’octubre de 2021 amb una nova urbanització amb més verd i més espais d’estada, com ara la gran plaça en la confluència de l’Eix Zamora. Pròximament es transformarà el tram entre els carrers Ciutat de Granada i Roc Boronat, a la zona de la Superilla del Poblenou. L’Eix Zamora es va estrenar poc després en el seu tram entre els carrers Almogàvers i Pere IV, que pròximament s’ampliarà des del carrer Sancho de Ávila fins a Llull.

L’Eix Cristóbal de Moura anirà anirà des del parc del Centre del Poblenou fins al parc del Besòs, transformant aquesta via al llarg de vuit illes de la trama Cerdà. A hores d’ara ja és una realitat als entorns de Ca l’Alier, entre els carrers de Fluvià i Provençals, on destaca una gran franja verda central de 26 metres d’amplada, amb nombrosos espais d’estada i de joc. El proper tram d’obres serà el que va dels carrers Josep Pla a Maresme, a la banda Besòs del 22@.

Pel que fa a l’Eix Puigcerdà, les obres afectaran el tram entre els carrers Perú i Pallars creuant perpendicularment els eixos de Cristóbal de Moura i de Bolívia, i a més també inclou la pacificació del carrer Veneçuela, entre els carrers Josep Pla i Maresme. En aquell mateix entorn, la pacificació de l’Eix Bolívia, continua amb nous trams entre els carrers Fluvià i Selva de Mar; i entre Josep Pla i Maresme, on es creua també amb l’Eix Puigcerdà.

Més informació