Finalitza la cinquena campanya de sensibilització sobre residus

24/01/2022 - 13:52 h

La campanya, que ha arribat a prop de 20.000 interaccions, s'ha centrat a explicar el nou model de gestió de residus de la ciutat per afrontar la crisi climàtica i avançar cap a l'economia circular.

La cinquena edició de la campanya de sensibilització ciutadana arriba a la seva conclusió després de desenvolupar-se durant onze mesos en 65 barris de la ciutat. Les accions de sensibilització han tingut per objectiu difondre un nou model de gestió que tendeixi al Residu Zero i comunicar el gran cost econòmic, ambiental i sobre la salut que suposa la gestió dels residus municipals a Barcelona.

La campanya s’ha vehiculat a través de diferents accions de sensibilització que han pivotat al voltant de temes com la prevenció de residus evitables o el foment de l’economia circular; alhora que s’han dut a terme amb la intenció d’ajudar i capacitar la ciutadania davant l’adopció de nous models de consum.

Aquest any, s’han volgut continuar prioritzant els recursos digitals com a eina addicional a l’equip de vuit educadores i educadors que han recorregut la ciutat. Les noves iniciatives han permès posar a disposició de la ciutadana diferents mitjans per transmetre la importància del consum responsable i sostenible, com l’interactiu ‘Salvem els residus, recuperem els recursos‘.

Les xifres de la campanya

Des del febrer al desembre de 2021, les accions de la campanya han sumat 19.176 interaccions amb veïns i veïnes dels diferents districtes de la ciutat. L’Eixample i Sant Martí són les zones on més interaccions s’han aconseguit.

Un altre dels punts forts de la campanya han estat les enquestes que es realitzen per tal de prendre el pols a la ciutadania en matèria de reciclatge i prevenció. L’equip d’educadores i educadors ha dut a terme més de 16.000 enquestes que han permès recollir nombroses dades que s’analitzaran i seran la base de noves solucions adaptades a les necessitats ciutadanes.

Ciutadania i comerços responsables

Paral·lelament a la campanya de sensibilització ciutadana, un equip de 12 persones ha dut a terme una sèrie d’accions específiques dirigides als comerços amb l’objectiu de detectar punts crítics i reconduir les incidències vinculades a la neteja i gestió de residus comercials.

Les educadores i educadors han visitat 288 establiments situats en 44 barris de la ciutat i s’ha prioritzat la presència a les zones amb un major nombre d’incidències.

Objectiu per a 2025: reciclar el 55% de tots els residus

Actualment, a Barcelona la recollida selectiva està estancada al voltant d’un 35%. L’objectiu comú de totes aquestes campanyes de proximitat és incrementar aquest percentatge i arribar a un 55% de recollida selectiva l’any 2025. A la ciutat, la gestió dels residus genera un 10% de les emissions de CO₂, xifra que es podria disminuir, ja que el 90% dels residus que generem es poden reciclar o reutilitzar.

Més informació