La 1ª edició del Contracte Agrari de Collserola remunera les actuacions socioambientals de la pagesia

05/12/2022 - 12:23 h

El primer any del Contracte Agrari de Collserola (CAC) s’han aprovat 17 sol·licituds de projectes productius per a actuacions adreçades a la prevenció d’incendis, manteniment del mosaic agroforestal i biodiversitat, entre d’altres. La subvenció total ha estat de 67.190,26€, dels quals 17.208,45€ són per a la instal•lació de tanques cinergètiques per a deu finques diferents.

Les actuacions aprovades proporcionen serveis ecosistèmics crucials per al Parc de Collserola i els nuclis urbans que l’envolten. A més de les tanques, s’han valorat actuacions com el manteniment de varietats locals i races autòctones i la implementació de tècniques d’eficiència en l’ús de l’aigua, així com la recuperació de parcel·les en desús i la pastura amb ramats.

Així, el CAC pretén ser un eina innovadora i estructural per donar suport a la pagesia i donar visibilitat al seu paper més enllà de la producció, posant en valor les seves aportacions socioambientals. En aquesta línia, l’any vinent estarà dotada íntegrament de recursos propis del Consorci.

L’acció forma part del programa Alimentem Collserola de Transició Agroecològica el parc i compta amb el finançament, entre d’altres, del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’impuls de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible que es consolidarà en el marc de l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible i l’Estratègia d’Agricultura Urbana de Barcelona.