La central de recollida pneumàtica de Vila Olímpica - Poblenou aturada per avaria i s’activa el Pla de contingència

09/07/2024 - 13:59 h

El servei de recollida de residus es reforça amb la instal·lació de contenidors al carrer.

Els veïns i veïnes de la Vila Olímpica – Poblenou que disposen del servei de recollida pneumàtica de residus en els seus edificis es troben afectats per l’avaria de la central de recollida pneumàtica.

Aquest fet provoca l’activació del pla de contingència previst per aquests casos. D’acord amb el que es preveu, la nit del 8 de juliol s’han instal·lats els contenidors al carrer a fi que els veïns i veïnes afectats es puguin desfer dels residus generats d’orgànica i de rebuig. Alhora, també es tanquen les bústies de recollida pneumàtica i s’informa al veïnat afectat a través de cartells de porteria i adhesius informatius.

A partir de la col·locació dels contenidors al carrer, es posa en funcionament el corresponent servei de recollida d’escombraries, en torn de nit i per a les dues fraccions.

Detallem les ubicacions reforçades dels contenidors:

 • c. del Doctor Trueta, 160
 • c. de Jaume Vicens Vives, 5
 • c. de Joan Oilver (Plaza Tirant lo Blanc)
 • av. d’Icària, 201
 • av. d’Icària, 184 – c. de Frederic Monpou
 • c. de Frederic Monpou, 2 – av. d’Icària
 • c. de l’Arquitecte Sert – c. de Salvador Espriu
 • av. d’Icària – c. de l’Arquitecte Sert
 • c. de l’Arquitecte Sert, 29 – av. d’Icària
 • c. de Rosa Sensat – av. d’Icària (costat Besós)
 • c. de Rosa .Sensat, 2 –c. de Salvador Espriu
 • c. de Joan Miró, 7 – c. de Salvador Espriu
 • av. d’Icària, 127
 • c. de Joan Miró, 17 – av.d’Icària
 • c. de Joan Miró, 21 – c. de Doctor Trueta
 • c. del Doctor Trueta, 42
 • c. del Doctor Trueta, 50-54
 • c. del Doctor Trueta – av. del Bogatell, 23
 • c. de Marina, 20 – c. de Salvador Espriu
 • c. de Ramon Trias Fargas – av. d’Icària
 • c. de Marina, 46
 • c. de Joan Miró, 46
 • av. del Litoral, 18
 • c. de Marina, 18
 • av. del Litoral, 34
 • av. del Litoral – c. de Rosa Sensat (mar)
 • av. del Litoral – c. d’Arquitecte Sert (mar)
 • av. del Litoral – c. de Jaume Vicens Vives (mar)
 • c. de Marina, 33
 • c. de Salvador Espriu, 29
 • c. de Salvador Espriu, 43
 • c. de Salvador Espriu, 73
 • c. Salvador Espriu, 93

A mida que la central recuperi el seu funcionament normal, es retiraran els contenidors del carrer i els cartells informatius.

La recollida pneumàtica consisteix en la disposició d’una sèrie de punts d’abocament o bústies, totes connectades a un punt central d’aspiració per una xarxa de canonades subterrànies.

Les bústies es troben al carrer, a les porteries o zones comunitàries dels edificis o als replans de cada pis. La recollida pneumàtica permet dipositar les escombraries a qualsevol hora del dia, no genera pudors, redueix el trànsit de vehicles i millora l’impacte visual.