La gespa central dels Jardinets de Gràcia es renova

14/01/2022 - 13:18 h

S'inicien les obres de millora de la gespa central dels Jardinets de Gràcia que tenen per objectiu recuperar-ne el verd. Es preveu que l'espai quedarà tancat fins al mes de juny.

En els pròxims dies està previst iniciar les obres de millora de la gespa central dels Jardinets de Gràcia amb objectiu recuperar-ne el verd.

Les actuacions consistiran en el llaurat i la retirada de la gespa actual, l’aportació de nova terra i l’anivellament d’aquesta per a la posterior sembra. Les tasques de renovació de la gespa es perllongaran fins al mes de març però l’espai quedarà tancat fins al juny per tal d’assegurar-ne la germinació i evitar el seu trepig.

Aquests treballs de millora ja es van iniciar al novembre amb la ressembra d’algunes superfícies de la gespa central.

L’espai verd dels Jardinets de Gràcia té dos parterres de gespa, un de més allargat i extens (568m2) on hi ha l’estructura central i un segon de més petit, de 136m2.