Més verd, habitatge públic i espais per al veïnat amb la transformació de la Mercedes-Benz

31/03/2023 - 14:24 h

El Ple ha donat l’últim vistiplau municipal al nou planejament per transformar l’antiga fàbrica en desús de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, en un nou espai per fomentar la vida veïnal i la mobilitat sostenible, amb noves places i zones verdes i equipaments públics per dinamitzar el barri del Bon Pastor i els polígons industrials dels entorns i connectar-los millor amb la resta de la ciutat.

Més de la meitat de la Mercedes-Benz es convertirà en espai públic, en concret, més de 49.000 metres quadrats, que inclouen la nova plaça de la Mercedes, un gran parc urbà format per una plaça, dos jardins, els interiors d’illa i els carrers verds:

  • La plaça de la Mercedes. Una plaça enjardinada situada a l’antiga nau de producció de la fàbrica. Una gran àgora central per fer vida social i cultural i que vertebrarà l’activitat econòmica. Es restaurarà l’estructura metàl·lica de la nau, se n’eliminarà la coberta i s’instal·laran panells fotovoltaics per donar servei als diferents equipaments. El conjunt incorpora sostre comercial, espais on poder fer activitats temporals i una gran grada per celebrar actes públics.
  • Gran parc urbà. Inclourà el jardí del Llac, el jardí de la Indústria, la plaça Central i dos interiors d’illa públics. En total, sumaran uns 31.000 metres quadrats. Així, més d’un terç de la nova Mercedes-Benz serà verd.
  • Carrers verds. Uniran les places i jardins i establiran recorreguts verds que connectaran la Mercedes amb el centre del Bon Pastor, el parc del Rec Comtal, la Maquinista i el polígon industrial del Torrent de l’Estadella. Estaran destinats a vianants i bicicletes, però també tindran espais d’estada i per al joc infantil, i recolliran l’aigua de pluja i permeabilitzaran l’espai.

Tots els espais estaran reservats per al passeig, els usos ciutadans i la mobilitat sostenible, i no hi haurà trànsit de vehicles, seguint el model Superilla Barcelona. A més, hi haurà nous carrils bici i aparcaments per a bicicletes i es millorarà el pas i les ubicacions dels busos.

L’antiga fàbrica se sumarà al canvi que viurà la Sagrera en els propers anys amb la nova mobilitat generada al voltant de la nova estació ferroviària, que contribuirà a fer que tot l’àmbit deixi de tenir un ús únic de polígons i quedi integrat a la trama urbana de la ciutat.

Una altra novetat és l’ordenació del passeig de l’Havana. S’ampliarà el passeig i es mantindrà tot l’arbrat existent. A més, els nous edificis que es construiran a la banda del passeig mantindran en els habitatges el bon assolellament que ja hi ha avui dia en aquesta via.

Equipaments públics i habitatge assequible

La proposta de nou planejament inclou una nova escola bressol, un institut de formació professional, un espai sociocultural i un espai de memòria que s’ubicaran a l’antic edifici principal —antic edifici de direcció i la fàbrica— i dos edificis més a l’oest del recinte. A més, es recuperaran els usos esportius de l’antic camp de futbol del carrer de Santander.

També es preveu una ampliació del CAP Bon Pastor al carrer de Mollerussa, una ampliació del centre cívic amb sales polivalents a l’edifici d’Enric Sanchis i l’ampliació i millora de les instal·lacions del CEM Bon Pastor.

A la nova Mercedes-Benz hi haurà fins a 1.300 habitatges nous. Del total, el 40% seran de preu assequible i la resta, lliure, i com a mínim la meitat dels de preu assequible seran de lloguer. Els edificis d’habitatges aprofitaran els interiors d’illa, cobertes i terrasses intermèdies per crear ambient de comunitat.

Pel que fa a l’activitat econòmica i docent, es destinaran fins a 84.000 metres quadrats que s’espera que puguin allotjar fins a 5.000 nous llocs de treball de qualitat a mitjà i llarg termini, relacionats amb l’economia circular, la innovació, la petita indústria i el comerç de proximitat.

En un dels edificis existents de l’antiga fàbrica s’hi ubicaran les noves seus de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava i de la UVic-UCC. També es preveu que la Fundació Leitat hi instal·li un centre propi i lideri la gestió i implantació de noves empreses tecnològiques vinculades a les indústries creatives i 4.0.