Nova campanya de prevenció de plagues

09/07/2024 - 14:15 h

La nova campanya de comunicació ciutadana, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el marc del Pla Endreça, vol sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre els factors principals que afavoreixen la presència de plagues i les accions ciutadanes que poden contribuir a reduir els riscos de proliferació de diferents espècies com els múrids, les paneroles i els mosquits.

S’han distribuït diferents cartells informatius en equipaments públics, espais a l’aire lliure i altres zones de la ciutat. També se’n farà difusió a través de les xarxes socials d’ambdues institucions. A més dels missatges preventius, els materials inclouen un codi QR a través del qual es pot accedir a més informació divulgativa.

El Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA) de l’ASPB treballa proactivament a la via pública (carrers, places, espais verds públics), a la xarxa pública de clavegueram i en altres espais públics com solars, mercats o edificis municipals de Barcelona. A més, recull i gestiona les comunicacions ciutadanes relacionades amb la presència de plagues a l’espai públic i actua per solucionar-les. Cada intervenció comporta un pla d’actuació i seguiment continuat fins a la resolució.

La col·laboració de la ciutadania és un aspecte clau en la prevenció de factors que afavoreixen les plagues a la ciutat i contribueix a controlar-les. En aquest sentit, la divulgació i la comunicació formen part de les línies de treball de l’ASPB. La campanya desplegada a la ciutat té l’objectiu de generar consciència ciutadana i impulsar un canvi en la percepció de les plagues, informant dels riscos i les mesures de prevenció i donant a conèixer els canals a través dels quals la ciutadania pot avisar de la presència de plagues a l’espai públic.