Patrimoni estrena nou web municipal

31/03/2023 - 13:42 h

L’àrea d’Ecologia Urbana, presenta un nou web que posa en valor el patrimoni de la nostra ciutat.

El web recull la nova visió del patrimoni de Barcelona, que més enllà del concepte monumental i singular, incorpora el  patrimoni popular, obrer i urbà, aquell que crea un lligam sentimental amb la vida quotidiana i que és essencial per mantenir una identitat integradora als barris i a la ciutat.

A més, dedica tot un apartat al Congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes, l’esdeveniment  internacional més important del sector de l’arquitectura i que Barcelona tindrà l’honor d’acollir l’any 2026. Paral·lelament, també serà  Capital Mundial de l’Arquitectura. La celebració d’aquests esdeveniments suposa una gran oportunitat per enfortir el paper de la ciutat com a centre de producció i pensament de l’arquitectura i del disseny urbà contemporanis, i el web servirà de referent per tot el relatiu al gran esdeveniment.

L’espai web també mostra a la ciutadania com, des de l’Ajuntament, n’estem tenint cura de tots aquells edificis i elements artístics que trobem als nostres carrers, places i jardins, explicant diferents projectes de recuperació, manteniment i conservació.

Un dels eixos centrals són el Plans Especials i Catàleg,  que esdevé l’eina principal per protegir el nostre llegat cultural, històric i identitari de la ciutat. En aquest apartat es pot consultar el Portal d’informació urbanística de Barcelona, on trobem totes les edificacions protegides pel Catàleg de Protecció Patrimonial de Barcelona.

Aquest nou espai pretén apropar el patrimoni cultural a la ciutadania i transmetre la importància de cuidar-lo i preservar-lo  perquè és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat de la nostra memòria col·lectiva. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

Més informació