Quines actuacions es faran als espais verds de la ciutat els propers mesos?

13/05/2021 - 17:15 h

Parcs i Jardins fa públiques les actuacions en els espais verds i l'arbrat de la ciutat per als mesos de maig, juny, juliol i agost.

Es preveu plantar gairebé 700 arbres i més de 57.160 unitats de grups de flors, una superfície de més de 5.390m2, que equival al que ocupa la Sagrada Família aproximadament.

Tant el darrer quadrimestre del 2020, així com el primer de l’any 2021, Parcs i Jardins ha elaborat diversos plans d’actuació per al manteniment del verd a cada districte. En el cas del darrer període del 2020 els esforços es van centrar en posar la ciutat al dia després de l’alteració causada per l’emergència sanitària. I durant els mesos de gener a abril del 2021, els plans s’han centrat  en actuacions prioritàries de poda d’arbrat i arbustos, neteja i gestió d’escocells o reforç del manteniment en espais verds que utilitzen les escoles com a espai d’ampliació com a conseqüència de la crisi sanitària actual.

Durant els darrers mesos s’han plantat més de 47.000 unitats arbustives i gairebé un miler d’arbres. També s’han fet actuacions de sembra d’escocells i revisions de l’arbrat seguint les directrius que marca el Pla de Risc d’Arbrat.

Pla d’actuació maig-agost 2021

Seguint amb les mateixes directrius, s’han planificat les actuacions que es duran a terme durant els propers mesos. En aquest cas, destaca la plantació de grups de flor d’estiu amb més de 57.000 unitats. Això implicarà la renovació dels grups de flor existents als diferents districtes, així com la renovació parcial dels grups mixtes de vivaces on sigui necessari. També es preveu la plantació també de gairebé 700 arbres i altres actuacions de manteniment general com:

Actuacions als centres cedits a les escoles: es mantenen les actuacions per reforçar el manteniment d’aquells espais verds que s’han cedit a les escoles per tal que puguin ampliar els seus espais  degut a la situació de crisi sanitària actual.

Retall d’arbusts i tanques arbustives: contempla la poda i el manteniment de xiprers, pitòspors i la retirada d’enfiladisses i herbes invasores.

Actuacions de millora general dels espais que ho requereixin: en aquest cas es faran arranjament de paviments tous, ressembra de gespes, desbrossaments, aportacions de terres i encoixinats, etc.

Actuacions en l’arbrat: aquestes inclouen la plantació de nou arbrat en carrers, jardins i places segons planificació i disponibilitat d’exemplars. També recullen la poda que es farà als arbres dels carrers de la ciutat i el nombre d’arbres que passaran la revisió del Pla de Risc que es realitza bianualment per analitzar l’estat de tots els arbres de la ciutat.

Actuacions als escocells: en aquest cas es farà la neteja manual d’aquells escocells on no es prevegi desenvolupar la vegetació i, en aquells on es contempli deixar-la créixer, es farà una gestió d’aquesta per assegurar-ne el bon creixement així com la sembra de plantes per atraure fauna útil.

Consulta aquí els mapes de cada districte:

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarria_Sant Gervasi

Gracia

Horta-Guinardó

Nou Barris__

Sant Andreu_

Sant Marti_