Recomanacions per a la revetlla de Sant Joan: articles pirotècnics i fogueres

21/06/2024 - 09:46 h

És molt important comprar els petards en llocs autoritzats i, a l’hora de llançar-los, no agafar-los amb la mà ni acostar-los al cos. No es poden llançar contra ningú ni en aglomeracions de persones, i cal tenir una cura especial a les zones boscoses de la ciutat i recordar que no es poden llançar a menys de 500 metres del bosc.

La responsabilitat de la ciutadania és imprescindible per evitar incidents a causa del foc i els petards durant la revetlla de Sant Joan i els dies previs a la festa. Seguiu els consells que us presentem a continuació:

 1. No ens hem de ficar cap article pirotècnic a la butxaca; poden encendre’s i explotar-nos al damunt.
 2. Si l’article falla en encendre’l, no l’hem de tocar fins que no hagin passat 30 minuts. L’hem d’inutilitzar deixant-lo una nit en remull.
 3. Procurem encendre el ble per l’extrem, perquè ens doni temps d’apartar-nos.
 4. No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 metres del bosc. Podríem provocar-hi un incendi forestal.
 5. No hem de posar mai la cara ni cap membre sobre o davant de cap article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir cremades greus, accidents oculars o traumatismes.
 6. Hem de tancar les portes i les finestres quan hi hagi focs d’artifici al carrer. Així evitarem el risc que el nostre habitatge s’encengui.
 7. Les candeles romanes que no estiguin proveïdes d’un mànec especial, hem de fixar-les en un forat o un test amb terra o sorra per no cremar-nos.
 8. No hem de ficar trons en totxanes ni ampolles, perquè, quan exploten, fan metralla que surt incontroladament.
 9. No hem de tallar el tro final d’una traca; si explota fora de la traca, ens podria fer molt de mal.
 10. Els coets voladors no els hem de llançar mai agafant-los amb la mà, ni si tenen la barnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (la muntanya, llocs amb arbustos secs, etcètera). Hem de tirar-los col·locats en un suport preparat convenientment. Així evitarem fer-nos mal o provocar un incendi.
 11. Hem de fixar bé les rodes d’artifici; així evitarem que cremin incontroladament.
 12. Els focs artificials resultaran més brillants i més espectaculars si els disparem d’esquena a la direcció del vent i, a més, evitarem el risc de cremades per l’acció de les espurnes.
 13. No hem de llançar cap petard contra les persones o els animals; podem ferir-los greument.
 14. No hem de tirar cap coet amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.
 15. Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids inflamables; s’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
 16. Per a la nostra seguretat i la de la nostra família, hem de comprar els productes pirotècnics als establiments autoritzats.
 17. Hem de treure la roba estesa dels terrats i les terrasses. Evitarem que les guspires d’algun coet provoquin un incendi.
 18. No fem fogueres enlloc sense l’autorització corresponent del Districte.
 19. No hem d’utilitzar mai cap mena d’accelerant per encendre les fogueres. La deflagració que s’hi provocaria podria calar foc als vestits o als cabells de les persones situades prop de la foguera.
 20. No hem de llançar a les fogueres bidons, llaunes, esprais, etcètera, ja que poden explotar. Tampoc no podem llançar pneumàtics ni plàstics a les fogueres.
 21. Si teniu animals a casa, no els deixeu sols per la revetlla; els petards i els sorolls forts els poden provocar angoixa i patiment. Tanqueu les finestres i les portes per esmorteir el soroll i prepareu-los un refugi on puguin resguardar-se.

Durant els dies previs a la revetlla els Bombers de Barcelona fan tasques d’inspecció, control i autorització dels emplaçaments de venda de petards i de les casetes de pirotècnica per assegurar que compleixen les mesures de seguretat corresponents. Aquest any s’han autoritzat 112 punts de venda.

Una altra de les tasques que els bombers i bomberes fan abans de la revetlla és establir les condicions mínimes per fer fogueres al carrer:

 • Foguera major: sense límit de càrrega de foc.
 • Foguera petita: amb una càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta.
 • Foguera de peveter: amb una càrrega de foc no superior als 25 kg de fusta.

Per a totes cal demanar autorització al Districte corresponent, i la foguera major és l’única dels tres tipus que necessita un informe dels Bombers de Barcelona, que enguany han validat les condicions per encendre’n quatre: una a l’Eixample, una altra a Sant Andreu, i dues a Sant Martí.

Recordeu que qualsevol descuit pot provocar un incendi, i que en cas d’emergència cal trucar al telèfon 112.