Serveis mínims de transport públic per a la jornada de vaga de dilluns 8 de març

05/03/2021 - 13:54 h

Els diferents operadors de transport públic a la ciutat de Barcelona (metro, FGC, rodalies, tram, busos urbans, interurbans i metropolitans) oferiran un 85% del servei durant la vaga del dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha establert els serveis mínims que s’han de prestar durant la jornada de vaga general convocada per dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Així, pel que fa al transport públic, aquests són els serveis mínims:

A banda, cal tenir en compte que el transport de superfície pot patir afectacions i desviaments amb motiu de les concentracions i manifestacions que se celebrin.

En comparació amb anteriors ocasions, cal tenir en compte que els serveis mínims s’incrementen, en el marc excepcional de crisi sanitària que ens trobem.

Per una banda, es considera imprescindible que es garanteixi el funcionament normal d’un servei essencial com és el del transport públic, però també s’ha dut a terme com a mesura per a la contenció de la propagació de la Covid-19, per tal d’evitar aglomeracions de persones a les diverses zones i espais de concurrència,

Tots els operadors de transport públic mantindran actualitzada la informació de servei a través dels seus canals d’informació habituals.

FONT: ATM.