Impuls acció ciutadana

Les ciutats són entorns especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic, ja que concentren gran part de la població, i alhora generen una gran quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle. Moltes ciutats d’arreu d’Europa, Barcelona entre elles, ja s’han posat en marxa per mitigar aquests efectes i adaptar-se. El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és un primer pas que involucra les autoritats locals i la ciutadania a lluitar contra el canvi climàtic.

L’Ajuntament de Barcelona fa anys que treballa tant en la reducció d'emissions com en l'atenció a la pobresa energètica, així com en l'aplicació de mesures per millorar la resiliència de la ciutat enfront al canvi climàtic. El novembre del 2015, el conjunt de la xarxa Barcelona + Sostenible, amb l'Ajuntament al capdavant, va adoptar el Compromís de Barcelona pel Clima, acompanyat d’un primer full de ruta de dos anys.

Ara, l'Ajuntament vol fer un pas més i per això ha iniciat l’elaboració del Pla Clima, un instrument que pretén aglutinar totes les accions (en curs i previstes) relacionades amb el canvi climàtic.

L’Ajuntament vol implicar les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible en l’elaboració del Pla Clima, i posa en marxa un procés de coproducció per recollir les aportacions de les persones i entitats que vulguin contribuir-hi.