Justícia Climàtica

Els ciutadans i els col·lectius més vulnerables són al centre de les polítiques climàtiques de la ciutat.

Treballem per reduir la pobresa energètica i l’accés a l’energia just i per a tothom, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables mitjançant polítiques combinades d’accés a instal·lacions d’autogeneració, millores en les condicions de l’habitatge, assessorament energètic i en les millors condicions de qualitat, sostenibilitat i costos.

També per l’equitat, per la seguretat alimentària i per fomentar nous estils de vida vinculats a noves formes de consum, com per exemple l’economia circular.