Connexió de la xarxa de tramvia

L'Ajuntament vetlla per tal que tots els ciutadans tinguin dret a moure’s de forma sostenible, segura, equitativa i eficient arreu de la ciutat. En aquest sentit, la connexió de les dues xarxes és una clara aposta per la millora ambiental i la mobilitat, donat que col·laboraran en la lluita contra la contaminació, afavoriran els desplaçaments amb transport públic arreu de la ciutat i milloraran la qualitat de vida de tothom.

El tramvia és un transport que no contamina, ni emet fums ni fa soroll. Alhora, el fet de circular sobre rails disminueix el seu consum unes 10 vegades menys que per transportar el mateix pes sobre pneumàtics. I ocupa menys espai públic que altres mitjans de transport, ja que pot transportar més passatgers per viatge.

Actualment, l'avinguda Diagonal és un eix estructural de la ciutat, una via principal que a dia d’avui està infradimensionada a nivell de transport públic i que no compta amb la dotació d’un servei d’alta capacitat com pot ser el metro o Rodalies. Per aquest motiu, reduir el vehicle privat i reforçar i ampliar el transport públic en aquest tram és una prioritat. En aquest sentit, el tramvia podria connectar bona part de l'àrea metropolitana amb la majoria d'intercanviadors d'alta capacitat que passen per Barcelona (metro, FGC, Rodalies), a banda de connectar amb la xarxa ortogonal de bus.

Els estudis tècnics, elaborats al 2015 per més de 50 professionals, van concloure que l’alternativa que millor respon als diferents paràmetres avaluats és la connexió del tramvia en superfície per la Diagonal, en el tram comprès entre Francesc Macià i Glòries, que arribarien a tenir un total de 222.000 viatgers diaris i reduiria diàriament el pas de 12.500 vehicles pel tram central de l’avinguda Diagonal.

Més informació

91 mil viatgers/dia

transporten el Trambaix i el Trambesòs

29km i 56 estacions

sumen entre les dues xarxes

4.000 viatgers/hora

és la capacitat màxima de càrrega del servei