EDUSI - Eix Besòs

Logo Fons Feder

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020, Eix 2 "Desenvolupament Urbà Sostenible", gestionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

L’objectiu de l’estratègia és millorar els indicadors de desigualtat social i urbana dels barris de l’Eix Besòs, abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica.

L’EDUSI, el període d’implementació del qual és entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020, amb la possibilitat de 3 anys de pròrroga, es basa en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva. L'import total  subvencionable per a la implementació de l’Estratègia Dusi és de 30M€, amb un cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%.

L’àmbit territorial de l’Eix Besòs està format pels barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i Trinitat Nova, del districte de Nou Barris; Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, i Verneda-La Pau i Maresme-Besós, del districte de Sant Martí. En aquest sentit, té un impacte a un total de 114.014 habitants de l'àmbit d'actuació, que suposen un 7,12% de la població total de Barcelona.

Les actuacions que es desenvoluparan impacten en 4 dels Objectius Temàtics del Programa Operatiu de Creixement Sostenible: Tecnologies de la Informació (OT2), amb un 15% del pressupost total; Economia baixa en emissió de carboni, amb el 25%; Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (OT6), amb el 28% i Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa (OT9), amb el 32% del pressupost total del projecte.

Si ets un Operador municipal  i estàs interessat en presentar un projecte a cofinançar en el marc de l’EDUSI, pots  adreçar les teves consultes a l’adreça de correu electrònic: gestioedusi@bcn.cat

 

Documentació:

Programa

Enllaços relacionats:

Notícia: L’eix Besòs rep 15 milions d’euros de fons europeus

Web del projecte Edusi