Organigrama

Les tasques de la quarta tinença d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les desenvolupa Janet Sanz. Col·laboren amb ella la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia i el comissionat d'Ecologia Frederic Ximeno.

Janet Sanz Cid
Quarta tinenta d’alcaldia
Direcció de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat