Recollida selectiva Porta a Porta

Les ciutats són les responsables de prop del 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a escala mundial, derivades del consum d’energia associat a la seva activitat.

Barcelona, com a ciutat densa, mediterrània i compacta, consumeix poca energia i genera poques emissions comparat amb altres ciutats, però té molt camí per recórrer.

És urgent que la reducció d’aquestes emissions s’abordi des de tots els sectors, també des del sector dels residus.

Una de les accions que inclou el Pla pel Clima és el desplegament de sistemes individualitzats de recollida de residus domèstics i comercials de la ciutat amb l'objectiu d'arribar al 55% de recollida selectiva a l'any 2025 i reduir la necessitat d’incineració.

Què és el porta a porta?

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus ben separats davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a cada fracció.

Amb un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques (resta, orgànica, vidre, envasos i paper i cartró) o només la recollida d'algunes fraccions i mantenir alguns contenidors a la via pública.

Què s’aconsegueix amb el porta a porta?

  • Millorar el resultat de recollida selectiva, arribant a resultats d’entre el 60 i el 80%
  • Millorar la qualitat dels carrers per la retirada de part o tots els contenidors
  • Fomentar la separació dels residus en origen i la corresponsabilització de la seva gestió
  • Per extensió, fomentar una millora de la recollida selectiva d’altres residus com els voluminosos
  • Evitar l’anonimat en el lliurament dels residus, fet que permet una fiscalitat personalitzada
  • Reduir el cost d’entrada de residus a l’abocador (fracció resta) i augmentar els ingressos pel retorn dels reciclables

Quins beneficis implica el canvi de model per a la ciutadania?

  • Cal només separar correctament els residus i el servei te'ls recull a la porta de casa, evitant desplaçaments
  • Millora l'espai públic i la qualitat del medi
  • Corresponsabilització i maduresa com a societat
  • Lliurar els residus de forma individualitzada i personalitzada permet aplicar bonificacions a la taxa a aquells que participen correctament i aplicar mesures de control a aquells que no participen

El model porta a porta de Barcelona

El porta a porta que s’està implantant a Barcelona es caracteritza per ser un model que neix del barri i per al barri. En cada un dels casos, s’analitza la dimensió urbanística i social per definir un model eficient i pràctic tant per a la ciutadania com per al servei.

Barcelona va implantar al 2018 la recollida porta a porta a Sarrià. Els primers resultats van mostrar un increment important de la recollida selectiva, que ja ha superat el 60%.

Durant l’any 2021 està previst implantar aquest nou model de recollida de residus a tres barris de la ciutat: Sant Andreu de Palomar, Horta i Sant Antoni.

 

Recollida 'Porta a porta' a Sarrià

El Casc Antic de Sarrià acull el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat.

 

Plataformes mòbils de contenidors de Recollida Selectiva al Bon Pastor

El barri del Bon Pastor és el lloc escollit per introduir la prova pilot de les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva.

Recollida 'Porta a Porta' a Sant Andreu de Palomar

Sant Andreu de Palomar és un dels barris triat per a les noves implantacions previstes del sistema de recollida porta a porta.