Documentació tècnica i normativa sobre l'Ordenança Solar de Barcelona

Documents tècnics:

 • Documentació de suport per a validació d'execució d'instal·lacions solars de Barcelona
  • Guia d'inspecció d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Check-list per a la validació execució d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Llistat de tècnics d'empreses d'inspecció i control
  • Model de certificat final i d'especificacions tècniques d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Model de contracte de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Model carta garantia d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Guió de continguts per a l'elaboració del manual d'ús i Manteniment d'instal·lacions d'energia solar tèrmica

 

Normativa: