Cens d'Activitats

AVÍS: El PEUAT (Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col•lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona) ha entrat en vigor el 26 de gener de 2022, amb la seva publicació al BPOB. Consultar el document.

Borsa de HUTs que donen dret a nova habilitació (informació actualitzada a 30/09/2022): 

  • ZE-1:   4
  • ZE-2:   4
  • ZE-3:   2
  • ZE-4:   0

 

Consulta del cens d’activitats del PEUAT:  S’ha habilitat una eina de cerca que permet la consulta de:

Consulta del Manual Operatiu: Recull la documentació i procediments necessaris per tal de facilitar l’aplicació del Pla:

 

Si voleu consultar la documentació associada a aquest Pla Especial Urbanístic, ho podeu fer al Portal d'Informació Urbanística. El Pla va entrar en vigor el dilluns 6 de març de 2017 amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).