El sector de la Font d'en Fargues, al sud d'Horta i al nord del turó de la Rovira, se situa entre la font que li va donar nom i el torrent de la Carabassa, vora el passeig de Maragall. La font havia tingut molta anomenada per la qualitat i les propietats de l’aigua, i periòdicament s'hi celebraven festes i aplecs.

A partir del 1905, es van urbanitzar les terres del mas de Can Pujol, avui ocupades per pisos de luxe. La iniciativa va ser de Pere Fargas i Sagristà, seguint l'estil de ciutat jardí. El mateix Fargas, del qual prové el nom del barri, també va promoure, cap al 1915, la construcció de torretes per als associats a la Cooperativa de Periodistes. A més d’alguns dels edificis, n'ha quedat com a testimoni el nom del carrer de Peris i Mencheta, dedicat a un il·lustre periodista i empresari de premsa.

Dins aquest sector, a més dels esmentats Can Carabassa i Can Fargas, s'ha de mencionar el Casal Familiar, construït el 1928, centre cultural i social del barri, davant el qual hi ha l'església de Sant Antoni de Pàdua, bastida el 1936 segons plans de l'arquitecte Florensa, a l'indret on hi havia hagut una antiga ermita rural.

El barri de la Font d'en Fargues és, avui, la zona més residencial d'Horta-Guinardó, encara amb predomini de torres, si bé moltes es van substituint per nous blocs d’alçada mitjana.