Procediment de publicació d'aplicacions mòbils

Tota aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que es vulgui publicar als markets d'apps (ja sigui el mercat d'Android, Apple o un altre) ha de passar pel procés de publicació d'aplicacions de l'OSAM. Durant aquest procés es compilarà l'aplicació amb els codis de l'Ajuntament, s'examinarà per assegurar que compleix amb els requeriments i els estàndards de qualitat de l'Ajuntament, i finalment serà alliberada als markets amb la informació indicada.

 

INDEX
1. Informació general 2. Procés de publicació d'Apps
1.1. Durada estimada del procés de publicació 2.1. Validació Cap de Projecte OSAM de la versió de desenvolupament
1.2. Dates i calendari del procés de publicació 2.2. Completar informació de l'app a Palàntir Mobile
1.3. Caducitat de les versions preparades per a publicar 2.3. Validació de les Versions de Producció
  2.4. Informe de Qualitat
  2.5. Validació de la versió pels Markets
  2.6. Alliberament de la versió als Markets