Inici » Actuacions » La gestió del temps des de la confiança i la responsabilitat

Actuacions de les organitzacions. Temps i Treball en les empreses i en les organitzacions

BASETIS - Base Technology & Information Services

La gestió del temps des de la confiança i la responsabilitat

El temps és un valor inherent a la cultura de l’organització, la qual treballa per projectes. Es porta a terme un seguiment de cada persona 2 cops a l’any, amb una enquesta i 3 persones de referència per a l’avaluació (també es recullen els possibles suggeriments que la persona treballadora faci). Es disposa d’un Welcome pack d’acollida i es fa una enquesta als mesos de la incorporació (existeixen indicadors de benvinguda).

L’organització se suma al Pacte del temps de Barcelona com aposta per a la implementació d’una nova cultura del temps a l’organització. Es porta a terme una enquesta en el marc del Pla d’igualtat; existeix una comissió, a partir de la qual s’ha portat a terme formació, s’ha elaborat un Protocol per donar resposta a possibles casos d’assetjament, la igualtat està inclosa en els propòsits a llarg termini.Es disposa del segell de Qualitat ISO-9001. A nivell intern, s’ha creat uns indicadors en forma de premis, basats també en el temps (basetis insights). Es preveu la realització d’una conferència per part d’una persona experta en matèria d’horaris, conciliació i productivitat. L’empresa finança una part de la quota del gimnàs a les persones treballadores.

Es disposa d’una app amb reptes relatius a bons hàbits.

Existeix una relació de confiança entre persona treballadora i organització, de forma que es facilita total flexibilitat horària, en funció del projecte en el que es participa (excepte les persones treballadores que són a les oficines del client). Es realitza el seguiment de la jornada reduïda entre homes i dones.La jornada reduïda es porta a terme no només per la cura d’infants, sinó també per estudis, etc. Es concedeix excedències per estudiar o treballar fora, tenir cura dels infants, etc.