Imatge virtual de la nova secció de la Meridiana, al seu pas per la pl- Ferran Reyes
23/03/2023 - 12:18

<!-- defines "title" and "action" from the tile-definition --> LT TS: Traducció de documents &lt;!-- --&gt; &lt;!----&gt;     <a href="/dts/doc.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E?locale=de">Deutsch</a>   <a href="/dts/doc.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E?locale=en">English</a>   <a href="/dts/doc.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E?locale=fr">Français</a>   <a href="/dts/doc.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E?locale=es">Español</a>   <a href="/dts/doc.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E?locale=ca">Català</a>   &lt;!-- --&gt; <a href="/dts/home.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E" title="DTS Home">Inici</a> <a href="/dts/text.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E" title="Translate Text">Text</a> Documents <a href="/dts/url.do;jsessionid=0C03427DC9A892AB2D9F8B6669289E6E" title="Translate URL">Pàgines web</a> Error d'execució: No es pot executar l'operació perquè no s'ha pogut establir connexió amb cap magatzem de TS. <!-- Include feedback message page if mail has been sent previously --> Traducció de documents (en format ASCII, RTF o HTML). Depenent de la càrrega del servidor de traducció, la traducció pot tardar des de 5 segons fins a 5 minuts. Un cop traduït, el document es pot baixar i desar. Direcció de traducció: function setDialects(translateForm) { if (translateForm.srcLangDialect &amp;&amp; translateForm.tgtLangDialect) { updateDialects(translateForm); } } Català-Castellà Català-Anglès Castellà-Català Anglès-Català Àrea temàtica: Vocabulari general Vocabulari social general _Art i literatura _Ecologia, medi ambient _Economia i comerç _Dret _Institucions públiques i governamentals, relacions internacionals _Lleure i esports _Ciències socials Vocabulari tècnic general _Agricultura, ramaderia i pesca _Enginyeria civil _Informàtica _Electrotècnia _Enginyeria mecànica _Medicina _Mineria, indústria de primeres matèries _Ciències naturals i matemàtiques _Energia _Tecnologia, indústria i artesania _Telecomunicacions &lt;!-- uncomment to use dialect setting Dialectes: var dialects = new Array(7); var dialectTexts = new Array(7); dialects[0] = "ENGLISH_EN_UK"; dialectTexts[0] = "EN_UK"; dialects[1] = "ENGLISH_EN_US"; dialectTexts[1] = "EN_US"; dialects[2] = "CATALAN_CA_STD"; dialectTexts[2] = "CA_STD"; dialects[3] = "CATALAN_CA_BAL"; dialectTexts[3] = "CA_BAL"; dialects[4] = "CATALAN_CA_VAL"; dialectTexts[4] = "CA_VAL"; dialects[5] = "PORTUGUESE_PT_BR"; dialectTexts[5] = "PT_BR"; dialects[6] = "PORTUGUESE_PT_EU"; dialectTexts[6] = "PT_EU"; /** Sets the possible dialects for the specified translation source language. */ function updateDialects(translateForm) { // the selected translation direction var transDir = translateForm.translationDirection.value; // the selected source language var pos = transDir.indexOf('-'); var sourceLang = transDir.substring(0, pos); // the selected target language var targetLang = transDir.substring(pos + 1); // remove old dialect settings translateForm.srcLangDialect.options.length = 0; translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option("", "", true, true); translateForm.tgtLangDialect.options.length = 0; translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option("", "", true, true); for (i = 0; i &lt; dialects.length; i++) { // a supported dialect has the syntax _, e.g. ENGLISH_UK pos = dialects[i].indexOf('_'); var dialLang = dialects[i].substring(0, pos); // the dialect language var dialect = dialects[i].substring(pos + 1); // the dialect if (sourceLang == dialLang) { translateForm.srcLangDialect.options[translateForm.srcLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false); } if (targetLang == dialLang) { translateForm.tgtLangDialect.options[translateForm.tgtLangDialect.options.length] = new Option(dialectTexts[i], dialect, false, false); } } if (translateForm.srcLangDialect.options.length == 1) { // no dialects translateForm.srcLangDialect.disabled = true; } else { translateForm.srcLangDialect.disabled = false; } if (translateForm.tgtLangDialect.options.length == 1) { // no dialects translateForm.tgtLangDialect.disabled = true; } else { translateForm.tgtLangDialect.disabled = false; } } EN_UK EN_US CA_STD CA_BAL CA_VAL PT_BR PT_EU / EN_UK EN_US CA_STD CA_BAL CA_VAL PT_BR PT_EU --&gt; Alternatives de traducció: function initShowAlternatives(translateForm) { if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES &amp;&amp; translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value == "1") { translateForm.showAlternatives.checked = true; } else { translateForm.showAlternatives.checked = false; } } function updateShowAlternatives(translateForm) { if (translateForm.MARK_ALTERNATIVES) { if (translateForm.showAlternatives.checked == true) { translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = "1"; } else { translateForm.MARK_ALTERNATIVES.value = "0"; } } } Document: Retorna el document traduït per correu electrònic var lastEmail = ''; function updateMailAddress() { if (document.translateDocForm.sendMail.checked == true) { document.translateDocForm.mailAddress.disabled = false; document.translateDocForm.mailAddress.readonly = false; document.translateDocForm.mailAddress.value = lastEmail; } else { document.translateDocForm.mailAddress.disabled = true; document.translateDocForm.mailAddress.readonly = true; lastEmail = document.translateDocForm.mailAddress.value; document.translateDocForm.mailAddress.value = ''; } } updateMailAddress(); initShowAlternatives(document.translateDocForm); if (document.translateDocForm.srcLangDialect &amp;&amp; document.translateDocForm.tgtLangDialect) { updateDialects(document.translateDocForm); }

...

23/03/2023 - 10:22

Jueves 30 de marzo, Consejo de Barrio de Baró de Viver

Participación. La sesión será en el Centro Cívico Baró de Viver (c. de Quito, 8-10) en las 18.30 con aforo limitado. Consulta el orden del día.

23/03/2023 - 09:44

La participación en línea, una realidad consolidada

Participación. Tomamos este proceso como caso para explicar porque la participación ciudadana, tanto presencial como digital, ha venido para quedarse.

21/03/2023 - 11:11

Encuentro del CEEB

con una excelente participación

21/03/2023 - 09:26

Consejo de Barrio de la Sagrada Família el 30 de marzo

Participación. Tendrá lugar de manera presencial y telemática el jueves 30 de marzo, a las 18.30 horas, en el auditorio del Casal de Barrio Ateneu El Poblet.

21/03/2023 - 09:15

Convocado el Consejo de Barrio del Carmel

Participación. El martes 28 de marzo a las 18.30 h en la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé

20/03/2023 - 17:16

Consejo de Barrio de la Esquerra del Eixample el 27 de marzo

Participación. La sesión se celebrará el lunes 27 de marzo, a las 18.30 horas, en el Centro Cívico Urgell. Se podrá participar de manera presencial y telemática.

18/03/2023 - 20:40

Premio 8M para un proyecto que visibiliza los derechos sexuales de las mujeres con diversidad funcional

Feminismos y mujeres. La entidad SIDA STUDI gana el galardón con la iniciativa “El teu cos, el teu camp de plaer”.

Amigues de La Carbonera
17/03/2023 - 17:09

Premio 8 M del público para el Ruda Fem Fest

Feminismos. El festival de cultura feminista promovido desde La Carbonera del Poble-sec ha sido el proyecto más votado a través del Decidim.

17/03/2023 - 13:05

Barcelona, una participación de éxito, diversa e inclusiva

Participación. Una ojeada a cuatro experiencias recientes de participación ciudadana.