Contractació pública de l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

A continuació, trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

Els contractes licitats abans de l'1 de juliol de 2016 es poden consultar en aquest enllaç.

Les llistes detallades dels contractes menors s’actualitzaran trimestralment. Per als derivats d’una autorització genèrica de despesa, addicionalment, es publicaran de forma anual el seu nombre i import global, tal com disposen les bases d’execució del Pressupost municipal.