Ajuda'ns a controlar la superpoblació de coloms: no els alimentis!

Biodiversitat. Els coloms poden trobar aliment de manera natural a la ciutat (brots vegetals i llavors), però si se’ls alimenta més del que és necessari, el temps que no passen buscant menjar l’ocupen reproduint-se més.

Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre considerat tolerable (d’una mitjana de 300-400 coloms/km2, però pot variar segons les característiques de la ciutat), es fa necessari establir mesures per controlar-ne la població. La superpoblació de coloms, com és el cas de la ciutat de Barcelona (segons els últims censos, té uns 85.000 exemplars a l’àrea urbana) pot arribar a ser un problema de salut pública, ja que algunes aus poden patir malalties o ser portadores d’agents patògens que es transmeten a les persones (zoonosi).

Per donar resposta al problema de la superpoblació dels coloms a l’àrea urbana de la ciutat, des de fa uns anys se’ls hi subministra grans de blat de moro tractats amb nicarbazina (producte veterinari que redueix la fertilitat) amb l’objectiu de controlar-ne la reproducció.

Tanmateix, el problema de l’excés de població d’aquestes aus persisteix si troben l’aliment al seu abast o algunes persones els hi subministren.

Un lloc on habitualment és dona de menjar en excés als coloms és plaça de Catalunya. Per aquest motiu, el Grup de Treball d’Aus Urbanes ha fet permanències a la plaça per detectar les fonts d’aliment disponible i han informant als alimentadors habituals de la conveniència de no alimentar als coloms.

Del 19 al 25 de novembre, aquest Grup instal·larà a la mateixa plaça una carpa informativa per conscienciar de la importància de no alimentar als coloms. La campanya s’adreça tant als alimentadors habituals com als turistes.

Per reforçar aquesta acció informativa, també s’han instal·lat senyals informatives per demanar si us plau que no s’alimentin als coloms.

Control ètic de coloms a la plaça de Catalunya

Des del 8 d’agost d’enguany, quatre dispensadors de subministrament de grans de blat de moro tractats amb nicarbazina es van col·locar a la plaça per facilitar l’accés dels coloms al pinso i fidelitzar-los.

Un dispositiu automàtic de dispensació permet programar la distribució del producte a tots els punts d’administració de manera simultània a una hora determinada. Això permet un repartiment més gran del tractament dins de la població, ja que evita el moviment i l’alimentació entre diferents punts d’administració per part dels mateixos coloms.

La nicarbazina és una substància inhibidora de la capacitat reproductora dels coloms, ja que evita la formació del rovell de l’ou, fet que produeix una infertilitat reversible.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), pretén donar resposta al problema de la gestió dels coloms a l’àrea urbana de Barcelona mitjançant aquests sistema per controlar-ne la reproducció a l’àrea urbana.

La iniciativa dona resposta a la preocupació i demanda de la ciutadania tant de control de la superpoblació com de respecte envers la naturalesa i la biodiversitat, mitjançant el desenvolupament d’un projecte de referència en la gestió urbana d’espècies de fauna salvatge.

Més informació