Control de la població de la cotorra de pit gris

Benestar Animal. Barcelona ha experimentat darrerament un important creixement de la població de la cotorra de pit gris.

El creixement exponencial de la població d’aquesta espècie a la ciutat ha provocat  l’augment de molèsties per soroll degut a la presència de nius comunitaris, així com possibles afectacions sobre la fauna autòctona. A més, les estimacions fetes a la ciutat sobre el risc de caiguda dels nius es situa al voltant del 28%. Actualment es fan unes 230 actuacions a l’any per branques que s’han trencat pel pes dels nius, o per treure nius amb perill de caiguda imminent.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Barcelona va encarregar l’elaboració d’un informe per analitzar la qüestió en els seus diferents aspectes, inclòs el control de la població de la cotorra de pit gris.

Aquest informe, que podeu consultar des d’aquesta pàgina, estableix un marc tècnic que serà debatut en el grup de treball impulsat pel Govern de la Generalitat per tal d’arribar a acords sobre les polítiques de seguiment i control de les poblacions de cotorra de pit gris.

A Catalunya, l’administració competent en aquesta matèria és la Generalitat, que està promovent la creació d’un grup de treball per endegar un Pla Estratègic pel control de la població de la cotorra de pit gris. En aquest grup de treball participa l’Ajuntament de Barcelona, així com l’Àrea Metropolitana i altres ajuntaments que també s’hi han adherit.

Des de la publicació, el passat 2 d’agost de 2021, del Reial Decret 630/2013 pel qual es regula el Catàleg d’Espècies exòtiques invasores, en el qual es troba la cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus), les iniciatives locals sobre la gestió d’aquesta espècie estan subordinades als criteris fixats pel Ministeri i les comunitats autònomes. La publicació d’aquest Reial Decret modifica la dimensió de la gestió que fins llavors es duia a terme amb aquesta espècie, introduint la necessitat de controlar la seva població. La  nova normativa jurídica estableix que erradicació d’aquesta espècia està subjecta a l’elaboració prèvia d’estratègies de control que han de ser elaborades pel Ministeri, les comunitats autònomes i els ajuntaments.