En defensa dels animals

Drets. Ampliem el nostre fons especialitzat en cultura de la pau amb llibres sobre antiespecisme i drets dels animals.

Mahatma Gandhi, pare de la ideologia de la no violència, afirmava que el grau de civilització d’una societat es pot jutjar per la forma en que tracta els seus animals. Més recentment, estudis científics han fet palesa una correlació directa entre violència vers els animals i violència entre humans (al lloc web de CoPPA trobareu més informació sobre aquesta relació). Fins i tot en alguns països amb societats on la violència està molt arrelada es promouen polítiques de defensa dels animals com a eina de pacificació.

L’especisme és la creença segons la qual l’ésser humà és superior a la resta dels animals, i per això pot utilitzar-los en benefici propi. Per contra, l’antiespecisme considera que els animals no humans tenen els seus propis interessos i que aquests mereixen ser respectats. Racisme, sexisme i especisme tindrien en comú el fet de ser formes de discriminació d’un col·lectiu d’individus per raó de la seva raça, sexe i espècie, respectivament.

La Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix disposa d’un fons especialitzat en cultura de la pau que ara ampliem amb llibres sobre defensa dels drets dels animals. D’aquesta manera volem posar el nostre gra de sorra per promoure un debat necessari, el del tracte que els humans donen a la resta d’animals.

Consulteu documents ressenyats en aquesta guia:
Guia al Bibarnabloc: assaig
Guia al Bibarnabloc: ficció, llibre il·lustrat i cinema documental
Guia a l’Issuu