Fer voluntariat en les colònies de gats

Benestar Animal. Els gats de les  colònies de Barcelona necessiten del voluntariat que els cuida i alimenta.  Fer voluntariat a les colònies és una experiència gratificant i lloable. 

La ciutat de Barcelona treballa dia a dia pel seu compromís amb el benestar animal i la defensa dels drets dels animals. Per dur a terme aquesta tasca, és indispensable l’activitat que fan les entitats  protectores d’animals amb el seu  voluntariat, en aquest sentit cal  destacar especialment el treball desinteressat i altruista que realitzen les entitats gestores de colònies de gats.

El gat feral

L’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’animals de Barcelona de 2014 va reconèixer la  consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic, legitimant la seva  idiosincràsia.  L’Ordenança estableix que els gats ferals són membres de l’espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb els éssers humans i per tant no són adoptables. Reconeix també que els gats ferals apareixen per l’abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents d’altres gats ferals i que   porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, essent  la seva llar  l’aire lliure.

Els gats de carrer són vulnerables i es reprodueixen amb molta facilitat. A la ciutat troben aliments fàcilment, en alguns casos gràcies a l’acció de la ciutadania que els dona restes de menjar que acaben embrutant l’entorn.

Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona,   impulsa el model de “Colònies controlades de gats de carrer” amb la participació imprescindible del voluntariat de protecció dels animals.

Colònies controlades de gats

Una colònia controlada de gats urbans és una comunitat de  gats, esterilitzats,  que conviuen de manera estable en un espai públic concret. L’Ordenança de 2014  preveu la regulació i protecció de les colònies, des del punt de vista sanitari,  de foment de la convivència amb l’entorn on estan ubicades i de la seva gestió.

Des de l’Ajuntament s’actualitza periòdicament el mapa de colònies i es revisen les ubicacions i el nombre d’animals que en formen part. La revisió del 87% de les colònies ferals permet estimar que a la ciutat hi ha actualment una població aproximada de 6.733 gats ferals, repartits en 614 colònies. Les entitats gestores de les colònies treballen per donar una vida digna a aquests gats de carrer, per defensar-ne els drets i per conscienciar de la importància d’avançar en la protecció dels animals.

Les entitats gestores aborden una línia de salut comunitària, que es dedica a millorar els espais on hi ha colònies controlades, creant un espai que no causi molèsties al veïnat, sinó que es converteixi en un espai de convivència entre persones i felins i felines. Les persones voluntàries que gestionen les colònies de gats són una peça clau en el programa municipal de control de colònies de gats.

Gràcies als beneficis que aporten unes colònies de gats sanes i controlades la comunitat pot gaudir en l’àmbit urbà d’uns gats que aporten beneficis en tant que s’eviten molèsties per miols com a conseqüència de zels no desitjats, etc. La  presència de gats en bones condicions en determinades zones, com els espais verds, etc. humanitzen més la ciutat, la fan més amable i naturalitzada, entre d’altres beneficis.

Les entitats també acosten la seva tasca a diversos àmbits, especialment l’educatiu. Treballen a través  de les escoles, universitats, entitats o projectes amb altres organitzacions envers la sensibilització i el respecte per la vida animal. Actualment, a Barcelona hi ha 14 entitats que gestionen colònies de gats urbans amb suport municipal.

Què implica fer-se voluntari/a per ajudar les colònies de gats a la ciutat

Fer de voluntari/a significa  col·laborar, des d’ una entitat gestora, per  atendre,  protegir, millorar i donar qualitat de vida als gats de carrer i abandonats. Això també inclou l’esterilització, l’atenció veterinària i higiènica i l’alimentació dels felins i felines de les colònies al mateix temps que es procura  crear espais segurs i adequats.

Les entitats dedicades als gats neixen a partir de la sensibilitat i l’empatia de persones que respecten i estimen la vida. Les entitats de cura i protecció dels gats de carrer dediquen els seus esforços a atendre i donar resposta a la situació de desemparament dels gats i gates de carrer.

D’una banda hi ha la línia d’atenció directa als gats.  Aquesta línia d’activitats inclou la gestió de la mateixa colònia: alimentació, higiene,   proporcionar atenció veterinària, També existeix l’equip de rescats, veterinàries, cases d’acollida, adopcions, comptabilitat, projectes, voluntariat, apadrinaments o comunicació.

Per exemple, un  voluntari/a d’una colònia acostuma a dedicar unes 3 o 4 hores un cop a la setmana a tasques d’atenció directa als gats i gates i de neteja i manteniment de l’espai, entre altres.

Si voleu formar part del voluntariat, podeu  adreçar-vos  a qualsevol de les entitats de protecció de gats de carrer que treballen a la ciutat. Visiteu les colònies del vostre barri, conegueu la seva feina i feu-vos-en partícips.

En aquesta pàgina trobareu la relació de les entitats de cada districte amb les quals podeu col·laborar.