13 Juny, 2020 - 16:53

Medi Ambient. La primavera de l’any 2018 es va detectar per primer cop dins dels límits del parc Natural de Collserola una espècie perillosa que s'ha anat estenent, i si en veiem els nius cal avisar als agents rurals o a la Guàrdia Urbana

La primavera de l’any 2018 es va detectar per primer cop dins dels límits del parc Natural de Collserola una espècie perillosa que s'ha anat estenent, i si en veiem els nius cal avisar als agents rurals o a la Guàrdia Urbana

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica invasora i el principal perill és per als altres insectes del nostre ecosistema, especialment les abelles de la mel, de les quals s’alimenta.

A més de l’efecte sobre la població d’insectes i sobre l’activitat apícola també cal destacar la repercussió que té sobre l’activitat agrícola, ja que en el moment de màxima activitat del vesper (setembre) les obreres no només s’alimenten d’altres insectes sinó que també van als camps de fruiters. Al parc Natural de Collserola ja es va veure l’efecte d’aquesta espècies a diferents vinyes i camps de fruiters durant l’any 2018.

Risc per a la població

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment en un lloc elevat, però també es poden trobar a nivell de terra).

A la primavera, les reines que han passat l’hivern amagades inicien una nova colònia construint petits nius, dins els quals la reina cria les primeres vespes obreres, que seran les que més endavant, després de l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests nius es poden trobar en cornises de teulades, garatges, porxos o apiaris abandonats, i, per tant, en llocs habitats.

Els nius secundaris són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment, els construeixen a les branques més altes dels arbres, però també es poden trobar en edificacions abandonades o, fins i tot, a terra.

Els col·lectius de població amb risc són:

  • Les persones al·lèrgiques
  • Els apicultors
  • Les persones que treballen fent tasques de jardineria, de treballs forestals i en l’agricultura. Així mateix, també cal ser prudent quan es fan treballs de jardineria a casa o als horts urbans municipals.

 Què faig si em pica una vespa asiàtica?

Cal actuar de la mateixa manera que ho faríem amb una picada o mossegada de qualsevol insecte. Podeu consultar les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que sigui vespa asiàtica (cal identificar-la prèviament), hem de trucar al 061 davat aquests supòsits:

  • Tenim més d’una picada o s’han produït dins la boca
  • Som al·lèrgics o no sabem si ho som

Què faig si trobo un niu de vespa asiàtica?

Si detectem un niu, cal avisar els agents rurals al correu velutinacar@gencat.cat o al telèfon 93 561 70 00. Si els trobem a l’espai públic cal avisar la Guàrdia Urbana. Cal tenir en compte que, si som davant d’un niu i les vespes se senten amenaçades, ens poden atacar molts exemplars. Per tant, el més prudent és no apropar-se al niu i, sobretot, no manipular-lo. 

La vespa asiàtica al Parc Natural de Collserola

La primavera de l’any 2018 es va detectar per primer cop dins dels límits del parc Natural de Collserola. Des de llavors, el Consorci del Parc de Collserola realitza un seguiment de la presència d’aquesta espècie de manera coordinada amb els organismes implicats en la seva gestió i control.

La seva ràpida expansió i adaptació ha fet que acabi formant part del nostre entorn. Tal i com passa amb moltes de les espècies exòtiques, eradicar-la no és una opció perquè actualment no existeixen mètodes efectius, i no agressius amb la resta de fauna i flora, que puguin aturar la seva dispersió.

Per tant l’objectiu és fer-ne el seguiment i controlar-ne la població mirant de reduir-la capturant alguns dels individus en moments concrets del seu cicle i retirant els nius que s’hagin pogut localitzar i que es consideri que estan a llocs especialment delicats.

A més també es realitzen accions per difondre i alertar de la seva presència. Cal tenir en compte que, tot i que la seva picada no és més forta que la de la vespa autòctona, l’atac pot ser de molts individus i per tant cal donar a conèixer aquest risc a la població.

 Seguiment des del Consorci Parc Natural de Collserola

A Collserola, s’ha detectat la presència d’obreres i reines de vespa asiàtica, sobretot en zones on hi ha apiaris (ruscos artificials per a la producció de mel i derivats). També s’han detectat nius sobretot a les zones urbanes properes. Des del parc, es duu a terme el seguiment de la presència d’aquesta espècie i es col·labora amb estudis elaborats per la Universitat de Barcelona.

L’estudi es realitza durant dues èpoques, la primera a principis de primavera moment en que les reines surten de la seva letargia hivernal i inicien el rusc primari. L’objectiu és detectar les primeres reines. Serveix com a petita mesura de control de la població tot i que la seva efectivitat és baixa.

L’altre moment important de l’estudi és cap a finals d’agost. L’objectiu és localitzar els nius secundaris abans no surtin els mascles que fecundaran les femelles. Aquestes posaran els ous dels quals sortiran les reines de la propera generació, i per tant, trobar els nius i eliminar-los abans d’aquest moment és una mesura de control de la població força efectiva. Per fer-ho es segueix la tècnica de la triangulació a partir de la captura d’obreres a prop dels apiaris. És una tècnica complexa i no sempre es poden localitzar tots els nius.

També es testen trampes selectives, però l’ús de paranys de captura al Parc Natural és pot fer només amb un permís de l’òrgan gestor. A més aquest ha de ser selectiu, afectant al mínim la resta de població d’insectes. Només es pot fer servir a principis de primavera i a finals d’estiu ja que l’ús fora d’aquests períodes està demostrat que no té efectes sobre població de vespa asiàtica i en canvi té un efecte molt important sobre la resta de d’entomofauna.