25 Febrer, 2020 - 11:53

Benestar Animal. Adoptar un animal és un acte de responsabilitat que ha de ser assumit per tots els membres de la família.

Tothom que té o ha tingut un animal de companyia a casa sap totes les coses positives que aporta compartir-hi el dia a dia. Adoptar un animal és un acte de solidaritat, bondat i humanitat que pot arribar a ser molt gratificant tant per la persona com per l’animal, però també és un acte de responsabilitat que ha de ser acordat i assumit per tots els membres de la família.

Quins aspectes hem de tenir en compte, doncs, abans de decidir-nos a adoptar?

  • Valorar quin és l’animal adequat. Cal que tinguem present el ritme de vida que portem, el que necessita aquell animal en concret i el temps que li podem dedicar, i escollir-ne un o altre segons les seves necessitats.
  • Poder cobrir totes les seves necessitats econòmiques. Tot animal comporta una sèrie de despeses econòmiques fixes (com per exemple el menjar) i variables (com les despeses veterinàries), i han d’assumir-se com a part de l’economia familiar.
  • Tenir el temps per poder educar-lo de manera que tingui una bona socialització, tant amb animals com amb persones.
  • Informar-nos sobre les responsabilitats legals que comporta adoptar aquell animal, i de les normes de convivència de la ciutat on vivim.
  • Ser conscients dels requisits que comporta el benestar animal, i de les obligacions que tenim com a propietaris.

I sobretot… hem de tenir clar que serà, durant molt de temps, un membre més de la família!