Reforç de la campanya per evitar la presència de senglars a la ciutat

Seguretat i prevenciA?. Les incidències a la ciutat amb els porcs salvatges s’han reduït de 1.187 el 2016 a 667 el 2017.

El Pla d’acció de senglars inclou una campanya de sensibilització i el bloqueig de contenidors i papereres perquè aquests animals no hi trobin aliments. L’objectiu és desincentivar la seva presència, que pot provocar accidents de trànsit, la transmissió de malalties o trobades agressives amb les persones.

Actualment s’estima que hi ha uns 1.500 porcs senglars als voltants del parc de Collserola. Alguns baixen als barris de muntanya de la ciutat, sobretot a les nits, atrets pels aliments que algunes persones deixen a les zones on és habitual veure’ls o que troben en contenidors, papereres i punts d’alimentació de gats.

El Pla d’acció de senglars que es va posar en marxa fa dos anys ha ajudat a reduir el nombre d’incidències relacionades amb aquests animals. En concret, s’ha passat de 1.187 l’any 2016 a 667 l’any passat, majoritàriament albiraments i, en casos puntuals, alguna mossegada o cop.

Accions per reduir la presència de senglars

 • Campanya de comunicació i sensibilització ciutadana: Vuit informadors municipals que difonen els riscos que comporta la presència de senglars i la importància de no alimentar-los, i ajuden a detectar punts d’alimentació.
 • Colònies de gats: Trobades amb les alimentadores de gats i col·locació d’arquetes a les gateres per evitar l’accés dels senglars al pinso.
 • Bloqueig de contenidors i papereres per evitar que puguin bolcar-los o desplaçar-los.
 • Actuacions en zones verdes per fer-les menys atractives als animals.
 • Captures excepcionals quan es produeixen pics importants amb grups molt habituats ja a la trama urbana. L’any passat es van fer tres captures, amb un total de 42 senglars.
 • Treball amb el parc de Collserola per impulsar noves mesures de control dins del parc.
 • Treball amb la UAB, que està desenvolupant una vacuna esterilitzadora.

Si veig un senglar, què he de fer?

Els senglars són animals salvatges beneficiosos per als boscos, on desbrossen i ajuden a dispersar espècies, però perillosos a la ciutat, perquè poden reaccionar amb agressivitat i generar problemes. Davant la seva presència, cal extremar les precaucions:

 • No us hi apropeu.
 • No els toqueu.
 • No els doneu menjar.
 • Intenteu espantar-los des de lluny amb gestos i soroll.
 • Controleu el menjar a les àrees de pícnic.
 • Conduïu amb precaució a les zones pròximes a Collserola.

En trobareu més informació aquí.