Reurbanització de la plaça del Poble Romaní

La futura plaça disposarà d’una zona d'estada, pistes de petanca, una nova àrea de jocs infantils i una àrea per a gossos.

La futura plaça disposarà d’una zona d'estada, pistes de petanca, una nova àrea de jocs infantils i una àrea per a gossos.

Les obres, que començaran el proper 6 d’abril, tenen com a objectius la millora de l’accessibilitat i la reordenació de la plaça, per adaptar-la a les necessitats de la ciutadania i col·lectius que en fan ús, la incorporació de noves activitats, i l’increment de la vegetació.

La futura plaça disposarà d’una zona d’estada, pistes de petanca, una nova àrea de jocs infantils i una àrea per a gossos.

Mentre durin les obres, caldrà fer talls puntuals de trànsit al c. Siracusa, entre els
carrers de Fraternitat i Milà i Fonanals, per executar unes tasques de formigonat. Per això,
s’habilitarà un desviament de trànsit que estarà degudament senyalitzat. Els usuaris del pàrquing que hi ha sota la plaça, amb accés pel c. Siracusa, hauran d’entrar i sortir des del c. Milà i Fontanals.

Les obres tindran un pressupost d’uns 569.200 € i es preveu que durin fins al novembre.