Servei d'incidències amb fauna diversa a Barcelona

Benestar Animal. Barcelona és una ciutat que, per la seva configuració i situació geogràfica, acull un important nombre d’espècies que conviuen en el nucli urbà i els seus voltants

 

Les espècies autòctones, cinegètiques, no protegides o protegides, que conviuen a l’entorn urbà de Barcelona, també comparteixen espais amb altres espècies al•lòctones incorporades per l’adquisició humana i que, per abandonament o pèrdua, de vegades apareixen a la via pública.

En compliment de la normativa de benestar animal, l’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei integral de millora de la qualitat de vida i el benestar d’aquests animals a través del seu rescat, atenció veterinària i allotjament definitiu o temporal.

Aquest servei recull animals salvatges correctament i d’una manera immediata i ofereix una atenció adequada a la seva tipologia, etologia i situació física.
Al mateix temps, es promou la conscienciació sobre la tinença responsable, l’educació, la recollida i protecció dels animals exòtics; la promoció de la seva adopció i la cura de l’entorn natural, i es redueix l’impacte de les espècies no autòctones a través de la retirada dels espais públics.

SERVEIS D’ATENCIÓ D’INCIDÈNCIES AMB ANIMALS DE NO COMPANYIA PERDUTS, FERITS O ABANDONATS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Els objectius del Servei d’Atenció d’Incidències a Barcelona són:
1. Prestar un servei de qualitat, prioritzant sempre el benestar animal i de l’entorn.
2. Proporcionar informació i coneixements de caire científic.
3. Oferir una gestió correcta d’animals urbans, espècies exòtiques i espècies autòctones.
4. Oferir allotjament temporal als animals que no es poden retornar a la natura, espècies exòtiques i espècies autòctones i facilitar-ne sempre el reallotjament definitiu.
5. Capturar els animals sense patiment i amb mètodes homologats i adequats a la situació.
6. Assistir els animals a petició de qui ho requereix i valorar-ne la viabilitat en llibertat per procedir o no a la recollida.
7. Protegir la vida i el benestar dels animals

Cal fer una crida a la responsabilitat de les persones per tal de recordar que els animals salvatges urbans i els animals exòtics no són animals de companyia, i moltes vegades el caprici o el desig aboquen aquests animals a ser abandonats.

Estadístiques del Servei d’Atenció d’incidències  (pdf)