Un any per consensuar l'ampliació dels espais per a gossos

Medi ambient i sostenibilitat. Al setembre s'habilitaran diversos carrers, places i rambles dels 73 barris perquè els animals puguin anar deslligats i s'afegiran a les 110 àrees d'esbarjo existents.

Al setembre els espais de la ciutat recomanats perquè els gossos puguin anar deslligats s'ampliaran amb les noves zones d'ús compartit, que inclouran rambles, places i jardins dels 73 barris. Durant l'estiu aquests espais, que se sumaran a les 110 àrees d'esbarjo existents, s'acabaran de consensuar amb les entitats i s'avaluaran durant dotze mesos abans de la implementació definitiva.

Les noves zones de l’espai públic compartides entre persones i gossos estaran degudament senyalitzades amb els horaris determinats —primera hora del matí i vespre—, en què els animals podran anar deslligats. N’hi haurà, com a mínim, una per a cadascun dels 73 barris,

La primera proposta d’espais inclou 89 àrees compartides i recull les aportacions del grup de treball “Convivència amb gossos a l’espai públic”, amb qui s’acabaran de definir les zones que s’habiliten al setembre. Durant un any s’avaluaran per estudiar-ne la idoneïtat i verificar que reuneixen el màxim consens abans d’implementar-les definitivament, si escau, amb modificacions.

Un total de 600.000 metres quadrats més per a gossos

Els nous espais compartits ampliaran en 604.944 els metres quadrats d’espai públic pensats perquè els gossos puguin anar deslligats, i s’afegiran a les 110 àrees d’esbarjo que existeixen actualment.

D’aquestes àrees, un total de 20 tenen més de 700 metres quadrats, 10 de les quals s’han obert durant els últims 3 anys, i 90 són de dimensions més petites, que majoritàriament oscil·len entre 300 i 400 metres quadrats.

Les àrees d’esbarjo, les noves zones compartides i els cinc parcs forestals urbans —parc de la Creueta del Coll, parc de l’Oreneta, parc del Guinardó, Park Güell i Montjuïc— sumen 1.257.069 metres quadrats d’espai públic especialment recomanat per a la socialització dels gossos.

Mentre duri l’avaluació de les noves zones compartides, els gossos poden passejar lliurement per tota la ciutat i per una setantena de parcs, amb l’excepció dels espais en què s’indiqui el contrari.

Desenvolupament de l’ordenança del 2014

L’habilitació de grans àrees d’esbarjo de més de 700 metres quadrats a tots els districtes i de zones compartides obertes a tots els barris on els gossos poden anar deslligats, es preveu a l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals de Barcelona aprovada l’any 2014 per garantir-ne el benestar i la socialització, i que també estableix, entre altres, que els gossos hauran d’anar lligats a l’espai públic.

L’aplicació total d’aquesta ordenança resta pendent de l’aprovació d’un decret que recollirà els resultats de l’avaluació de les zones d’ús compartit en franges horàries i de les necessitats de les entitats.