Com actuar davant l'enverinament d'un gos?

..
12/01/2024 - 10:59 h

Què hem de fer si el nostre gos ha patit un enverinament?

En cas d’enverinament o intoxicació, hem d’acudir al nostre veterinari, amb la informació més completa possible sobre el que ha fet el gos en el moment previ a l’aparició de la simptomatologia: on ha estat i què ha pogut menjar o ensumar.

Com ho podem detectar?

Els símptomes d’enverinament solen ser l’aparició brusca de simptomatologia multisistèmica de diarrees, respiració dificultosa, salivació excessiva, vòmits, marejos o hemorràgies.

Aquests símptomes solen començar a produir-se al cap de pocs minuts de la ingesta del verí, per la qual cosa és fàcil que els detectem de manera immediata en el passeig o just quan arribem a casa. No obstant això, en alguns casos com la ingesta de verí de rates, l’aparició dels símptomes pot retardar-se uns dies.

Una intoxicació no ha de ser necessàriament causada per un enverinament. Pot haver estat ocasionada per la ingesta d’aliments en mal estat, fàrmacs, plantes, substàncies tòxiques, insectes o altres animals. Per això és important recopilar la màxima informació del que hagi pogut menjar o olorar.

Davant la sospita d’enverinament, cal presentar una denúncia?

Si el veterinari confirma o té sospites que es tracta d’un enverinament, caldrà que la persona responsable de l’animal presenti una denúncia en una comissaria de policia, amb tota la informació que pugui reunir.

Si heu localitzat un esquer maliciós que ho pugui haver ocasionat, es recomana no tocar-lo i intentar no alterar la zona. Caldrà fer una trucada al 112 sol·licitant la presència d’un equip policial que en pugui fer la recollida amb garanties, si és necessari.

Què hem de fer si trobem un animal enverinat i perdut en un espai públic? 

No toqueu res. Manipular els animals o esquers pot ser molt perillós.

Truqueu immediatament al 112, des d’on rebreu una primera resposta, i seguiu les indicacions que us donin. No marxeu fins que us ho indiquin.

Enllaços relacionats