Criteris amb referència a tres activitats que formen part de les expressions artístiques que tenen lloc a diversos indrets de Ciutat Vella: els pintors i les estàtues de la Rambla i els músics de carrer.

Expressions artístiques concertades al carrer

Fa referència a tres activitats que formen part de les expressions artístiques que tradicionalment tenen lloc en indrets típics de Ciutat Vella i que requereixen uns criteris propis d’ús de la via pública ateses les seves característiques especials, pel fet que són dutes a terme per persones individuals amb habilitats i coneixements propis de l’activitat i que formen un col·lectiu amb diversos graus d’homogeneïtat i d’organització.

  • Pintors de la Rambla: El Pla especial d’ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla i en determina l’ordenació i la ubicació en l’article 18 de la normativa així com als plans d’ordenació. Actualment, els pintors amb llicència es corresponen amb els que van superar el concurs de 2014, emparats per uns criteris específics. S’abordarà el procés de renovació durant el 2018.
  • Estàtues de la Rambla: El Pla especial d’ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla i en determina l’ordenació i la ubicació en l’article 19 de la normativa així com als plans d’ordenació. Estan ubicades a la rambla de Santa Mònica i meriten taxa. La seva normativa data de l’any 2014 i està en procés de renovació. S’aprovarà en el segon trimestre del 2017.
  • Músics de carrer: S’està redactant un nou conveni per a Ciutat Vella en coordinació amb l’ICUB.