Es defineixen cinc espais de seguiment amb la implicació dels tres màxims agents.