Projecte amb alumnes de batxillerat de l'Institut Milà i Fontanals i l'Institut Pau Claris.

26 d’octubre de 2015

El projecte de competències d'introducció a la universitat amb alumnes de batxillerat és una proposta de la Universitat Pompeu Fabra portada a terme després d'haver observat que cert alumnat amb potencial i talent quedava al marge dels estudis universitaris pel fet de pertànyer a contextos socioeconòmics desfavorables.

El projecte va començar l'any passat a l'Institut Milà i Fontanals. Aquest curs escolars 2015-2016 continua el projecte de competències d'introducció a la universitat amb alumnes de batxillerat a l'Institut Milà i Fontanals i també a l'Institut Pau Claris.

Objectius del projecte:

  • Establir mecanismes de coordinació entre la secundària i la universitat i implicar l'alumnat universitari i les famílies en el procés.
  • Desenvolupar una línia de voluntariat i d’implicació social dels estudiants universitaris amb l'entorn i l'alumnat de secundària.
  • Disminuir l'abandonament escolar de l'alumnat i afavorir el seu procés d'adaptació en accedir a la universitat a través de competències transversals.
  • Reforçar el paper de la universitat amb programes formatius i la transferència d'experiència.
  • Afavorir les expectatives universitàries entre un col·lectiu d'adolescents estudiants amb manca de referents titulats superiors i d'estímuls familiars.
  • Incidir eficaçment en els estudiants adolescents del risc d'exclusió social que corren si no persisteixen en els estudis.

El projecte de competències d'introducció a la universitat amb alumnes de batxillerat va obtenir l'any passat uns resultats molt satisfactoris i es van acomplir tots els objectius que es van marcar a l'inici del projecte. A més, va ser el projecte guanyador de la primera edició del Concurs de Projectes de Responsabilitat Social Solidària 2014-2015.

L'alumnat de batxillerat va prendre consciència del que era la universitat a través de material didàctic i de la participació i la transferència de l'experiència de l'alumne voluntari de la Universitat Pompeu Fabra, seleccionat i format per poder dur a terme amb èxit aquest voluntariat.

Una experiència valorada molt positivament, tant per l'alumnat de batxillerat com pel voluntariat universitari.