Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Plaça

Foment de les relacions de proximitat i veïnatge

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.

Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

Ciutat Vella és el primer districte que presenta un pla global per al desenvolupament econòmic.

Carrer

Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

Garantir la màxima transparència i harmonitzar el benestar dels veïns i la dinamització social, cultural i comercial.

Baner consell de barri

La participació, eix de les polítiques del districte

La mesura garanteix polítiques que responguin a les demandes i les necessitats socials.

Baner pla d'acció Salvador Seguí

Pla d’acció plaça de Salvador Seguí - carrer d’en Robador 2015-2019

El Govern municipal redefineix el pla d’acció a l’entorn de la plaça de Salvador Seguí per adaptar-lo millor als problemes.

Mapa carrers Robador i Sant Ramon

Tanteig i retracte a l'àrea d'en Robador i de Sant Ramon

La mesura vol evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge digne.