Acreditacions per a la circulació de vehicles del veïnat de la Barceloneta durant la Copa Amèrica

01/07/2024 - 08:10 h

Es garanteix l’accés del veïnat i dels serveis a la zona de l’esdeveniment en tot moment. Les persones que visquin o treballin a la Barceloneta o que disposin d’una plaça d’aparcament al barri (àrea verda o aparcament públic o privat) disposaran d’una acreditació específica sense cap classe de limitació.

La circulació de vehicles

El veïnat de la Barceloneta tindrà l’accés en vehicle privat garantit en tot moment.

En els dies de competició de la 37a edició de la copa Amèrica on hi pugui haver una important afluència de persones, i s’hagi de restringir l’accés del vehicle per raons de seguretat, només podran accedir a la zona amb vehicle privat les persones que tinguin reserva d’estacionament a l’entorn o disposin de l’acreditació pertinent.

El transport públic, el servei de taxi, les motocicletes, les bicicletes, vehicles de mobilitat personal i vehicles de serveis, podran accedir a qualsevol punt de la zona. I, en el cas del veïnat, les persones que visquin o treballin a la Barceloneta, així com els serveis de l’entorn i del Port també tenen el pas garantit. La distribució urbana de mercaderies (DUM) es podrà dur a terme sense cap restricció circulatòria.

L’accés estarà garantit a la Barceloneta durant les regates de la Copa Amèrica

El veïnat que tingui un vehicle privat amb plaça de pàrquing al Port de Barcelona o a la Barceloneta (zona residents o privada) disposarà d’una acreditació per tal de poder accedir al barri en cas que sigui necessari fer restriccions als carrers de l’entorn. El veïnat que hagi d’accedir amb vehicle al barri però que no disposi de plaça d’aparcament, disposarà d’una acreditació específica per tal de poder passar i deixar passatge, però no per a poder-hi estacionar, de la mateixa manera que les persones que treballin al barri i hi hagin d’accedir en vehicle.

Hi haurà dues tipologies d’acreditacions:

1. Circulació i aparcament

Acreditacions per a persones que tinguin un vehicle amb plaça d’aparcament garantida  a la zona    

 • Els vehicles amb plaça de resident a la zona residents de la Barceloneta o amb plaça de pàrquing als aparcaments de BSM o en aparcaments de la zona del Port de Barcelona.
  Aquestes persones rebran una acreditació al seu domicili que hauran de portar visible al seu vehicle durant el període que duri la competició.
 • Persones que disposin de plaça d’aparcament de lloguer o compra que no sigui municipal (zona resident i BSM), o plaça de PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda), ni del Port de Barcelona.
  Aquestes persones hauran de sol·licitar la seva acreditació de manera presencial.

2. Circulació i desencotxament

Acreditacions per a persones que visquin o treballin a la Barceloneta, però no disposin de plaça d’aparcament de resident o en un aparcament subterrani.
Aquestes persones tindran una acreditació que els permetrà accedir a la zona en cas que       es restringeixi la mobilitat a certs carrers, però hauran de deixar el passatge i tornar a sortir. Serà una acreditació personal amb una informació numèrica que podran sol·licitar totes les persones que visquin o treballin a la Barceloneta.

 Com demanar l’acreditació?

 Les persones que disposin de plaça d’aparcament de lloguer o compra que no sigui municipal (zona resident i BSM) ni del Port de Barcelona, i les que visquin o treballin a la Barceloneta, però no disposin de plaça d’aparcament, hauran de demanar l’acreditació de forma presencial. Si no ho pot fer l’interessat/da caldrà que ho faci algú altre en el seu nom,  amb una autorització signada.

 Què cal presentar?

 a. Persones amb plaça de pàrquing de lloguer o compra.
     En aquest cas s’acreditarà el vehicle
     Qualsevol document que identifiqui la persona i el vehicle, i la plaça d’aparcament al barri (el       documen original serà retornat a la persona interessada)

 • rebut de pàrquing
 • escriptura del pàrquing

 b. Persones que visquin o treballin a la Barceloneta.

En aquest cas l’acreditació és personal i es podrà fer servir amb el vehicle que utilitzi, ja sigui de feina, d’un familiar, de lloguer, etc.
Qualsevol document que identifiqui a la persona i el seu domicili o feina a la Barceloneta

 • empadronament,
 • rebuts de subministraments (llum, aigua, gas, etc.)
 • rebut de l’IBI
 • escriptura del pis
 • contracte de treball

 On s’ha de demanar? 

Al Centre Cívic de la Barceloneta
Carrer de la Conreria, 1
Horaris:
De l’1 de juliol al 31 d’octubre
de dilluns a divendres de 12 a 14 h i de 17 a 19 h.