Barcelona consolida una xarxa de carrils bici de 200 quilòmetres i posa fi a la moratòria per circular per les voreres a partir del 2019

24/08/2018 - 14:17 h

A principis de setembre, Barcelona tindrà 200 quilòmetres d’infraestructura ciclista. Des de principis de 2018 s’han posat en servei un total de 22 nous carrils bici i connexions de la xarxa ciclista, i està previst executar-ne 13 més.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per combatre els nivells de contaminació de l’aire, el soroll produït pel trànsit, els índex d’accidentalitat viària i la manca de verd a la ciutat, alhora que aposta per augmentar la qualitat dels espais de relació de la ciutadania. En aquest sentit, el consistori continua avançant en la línia que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, de fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

Al novembre del 2015, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de govern “Estratègia de la bicicleta per Barcelona”, que tenia com a objectiu recollir una sèrie de propostes i d’actuacions per desenvolupar la mobilitat en aquest mode de transport. A dia d’avui les diferents iniciatives plantejades en el document continuen desplegant-se a la ciutat.

A inici de mandat hi havia 116 quilòmetres de carril bici a la ciutat de Barcelona i a setembre de 2018 la ciutat de Barcelona consolidarà un total de 200 quilòmetres d’infraestructura ciclista, incloent carrils bici i itineraris ciclistes.

Els nous carrils s’estan implantant amb els màxims nivells de qualitat i seguretat amb l’objectiu de consolidar la utilització de la xarxa ciclista per part dels usuaris habituals i apropar la xarxa ciclista a nous usuaris. Això suposa que a dia d’avui prop del 90% de la població ja disposa d’un carril bici a menys de 300 m de casa seva (al 2014 era el 72%).

Finalització de la moratòria de bicicletes per circular per les voreres

El proper 1 de gener de 2019 finalitzarà la moratòria que permet circular a bicicletes per les voreres de 4.75m i 3 metres d’espai lliure que va ser aprovada en la modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles (OCVV) el maig del 2015.

Amb la modificació de la OCVV el juliol de l’any passat, es va modificar la moratòria de circulació de bicis en voreres, afegint que s’hi podria seguir circulant durant un període de 18 mesos més, sempre que no existís infraestructura ciclista en el propi carrer per on es circulava.

Aquest canvi va ser un primer pas, conjuntament amb el desenvolupament de l’estratègia de la bicicleta i el seu desplegament de carrils bici, millora d’itineraris ciclistes i ampliació de les zones pacificades per anar baixant progressivament les bicicletes de les voreres a mesura que es va dotant a la ciutat de infraestructura ciclista segura en calçada, el que ens permet garantir la seguretat dels vianants i la seva bona convivència en l’espai públic.

Així, a partir de l’1 de gener del 2019, tal com va quedar recollit a la modificació que es va fer al maig de 2015, les bicicletes només podran circular per les voreres en el cas que:

  • L’ample d’aquestes voreres sigui superior a 5 m i hi hagi 3 m d’espai lliure.
  • El carril bici estigui situat en vorera, circulant a un màxim de 10 km/h.
  • Es circuli de nit (entre les 22.00 i 7.00h) per voreres superiors a 4.75m i 3 m d’espai lliure.
  • Es tracti de ciclistes menors de 12 anys i els adults que els acompanyin.

També estarà prohibida la circulació de bicis per voreres quan hi hagi senyalització que ho
prohibeixi o quan el carrer disposi d’infraestructura ciclista en calçada.

Un plànol de la bicicleta en paper i pdf a l’abast de tothom

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un plànol que inclou els quilòmetres construïts i en construcció, dades sobre altres mitjans de transport, estacions de Bicing i informació bàsica sobre l’actual normativa de circulació dels ciclistes. Com a novetat, enguany el mapa inclou també les direccionalitats dels carrils bici, tant si són d’un únic sentit com bidireccionals. A banda, s’hi pot consultar també la normativa de circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i cicles de més de dues rodes, que va entrar en vigor l’any passat, així com el canvi que es produirà respecte la circulació de bicicletes en voreres quan finalitzi la moratòria a finals d’aquest any.

S’han elaborat 10.500 còpies en paper al 2017 i 11.000 al 2018, comptant les previstes per la setmana de la mobilitat del setembre. A Internet, la versió interactiva i en pdf es pot descarregar des dels diferents webs municipals: Ecologia Urbana, Mobilitat i Bicicleta barcelona.cat/bicicleta. El document s’actualitza quatre vegades l’any, recollint els nous carrils que vagin entrant en funcionament i aquells que estan en construcció i en projecte.

El consistori ha comptabilitzat 109.734 descàrregues o clics per visualitzar el plànol en un any (al voltant de 300 diàries) des del mes d’agost de l’any passat.

Tota la informació sobre la bicicleta al web i a les xarxes socials @enbicixbcn

Des de que va entrar en funcionament la pàgina web barcelona.cat/bicicleta el número de vistes i de consultes no ha deixat de créixer. Al voltant de 10.000 visitants al mes consulten una mitjana de 20.000 pàgines al mes. Fins el mes de juliol (inclòs) ja han visitat el web 70.000 persones apropant-se als resultats finals de 2017 quan s’arribà als 70.000 visitants.

Els continguts més consultats són els que fan referència a la xarxa de carrils bici i a la normativa per circular per la ciutat. Més de la meitat de les consultes al web es realitzen amb dispositius mòbils o tauletes.

La pàgina web de la bicicleta es va posar en funcionament amb el desenvolupament de la Mesura de govern Estratègia de la bicicleta (setembre de 2015) com a punt de referència de tot allò que s’esdevé a la ciutat al voltant dels pedals i les dues rodes. Així el web s’actualitza permanentment amb les informacions derivades del desenvolupament de la infraestructura de carril bici, novetats relacionades amb entitats del Pacte per la Mobilitat i l’agenda d’activitats de tot tipus d’actes on hi participen bicicletes.

La bicicleta també roda a les xarxes socials

Els perfils de twitter i instagram @enbicixbcn difonen l’actualitat del web i altres continguts propis de xarxes socials amb la intenció de promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. A twitter (prop de 1.000 tuit/any) ja es comptabilitzen més de 10.000 seguidors i el perfil d’Instagram ha superat els 2.000.