Comencen les obres per a la instal·lació del sistema de regulació d’accessos al Raval

28/03/2023 - 12:43 h

És una de les mesures del Pla d’accions de mobilitat al Raval per fer compatible la qualitat de vida del veïnat amb l’activitat econòmica del barri, prioritzant els vianants i les bicicletes.

Actualment els horaris d’accés al barri del Raval en vehicle privat es troben regulats en diferents trams horaris. Així, de 7.00 h a 9.00 h i de 13.00 h a 21.00 hores l’accés en vehicle queda prohibit excepte per a veïnat, pàrquings i vehicles autoritzats. D’altra banda, l’horari de càrrega i descàrrega de mercaderies a l’interior del barri és exclusivament de 9.00 h a 13.00 h.

Com a part del Pla d’accions de mobilitat al Raval, s’ha previst la instal·lació d’un sistema de regulació dels accessos en vehicle al barri per mitjà de càmeres.

Fins a finals de maig es duran a terme les intervencions d’obra civil als punts on posteriorment s’ubicaran les càmeres, amb obertura de rases per permetre la connexió a la xarxa municipal i la instal·lació d’armaris i columnes de suport.

Els vuit punts on es treballarà són els següents:
– La Rambla amb carrer Pelai (sentit mar).
– Carrer de Gravina amb carrer de Pelai (sentit mar).
– Carrer de Riera Alta amb ronda de Sant Antoni (sentit Besòs).
– Carrer de la Cera amb ronda de Sant Antoni (sentit muntanya).
– C de Nou de la Rambla amb avinguda del Paral·lel (sentit muntanya).
– Avinguda de les Drassanes amb carrer del Portal de Santa Madrona (sentit Llobregat).
– Carrer de Montserrat amb carrer del Portal de Santa Madrona (sentit Llobregat).
– Carrer del Tigre amb ronda de Sant Antoni (sentit Besós).

Tots aquests treballs es realitzaran sense afectació a la circulació de vehicles i vianants. En alguns casos es requerirà la prohibició d’aparcament de motos sobre vorera, que es senyalitzarà amb antelació a l’inici dels treballs.