Comencen les obres per a la instal·lació del sistema de regulació d’accessos al Raval

28/03/2023 - 12:43 h

És una de les mesures del Pla d’accions de mobilitat al Raval per fer compatible la qualitat de vida del veïnat amb l’activitat econòmica del barri, prioritzant els vianants i les bicicletes.

És una de les mesures del Pla d’accions de mobilitat al Raval per fer compatible la qualitat de vida del veïnat amb l’activitat econòmica del barri, prioritzant els vianants i les bicicletes.

Actualment els horaris d’accés al barri del Raval en vehicle privat es troben regulats en diferents trams horaris. Així, de 7.00 h a 9.00 h i de 13.00 h a 21.00 hores l’accés en vehicle queda prohibit excepte per a veïnat, pàrquings i vehicles autoritzats. D’altra banda, l’horari de càrrega i descàrrega de mercaderies a l’interior del barri és exclusivament de 9.00 h a 13.00 h.

Com a part del Pla d’accions de mobilitat al Raval, s’ha previst la instal·lació d’un sistema de regulació dels accessos en vehicle al barri per mitjà de càmeres.

Fins a finals de maig es duran a terme les intervencions d’obra civil als punts on posteriorment s’ubicaran les càmeres, amb obertura de rases per permetre la connexió a la xarxa municipal i la instal·lació d’armaris i columnes de suport.

Els vuit punts on es treballarà són els següents:
– La Rambla amb carrer Pelai (sentit mar).
– Carrer de Gravina amb carrer de Pelai (sentit mar).
– Carrer de Riera Alta amb ronda de Sant Antoni (sentit Besòs).
– Carrer de la Cera amb ronda de Sant Antoni (sentit muntanya).
– C de Nou de la Rambla amb avinguda del Paral·lel (sentit muntanya).
– Avinguda de les Drassanes amb carrer del Portal de Santa Madrona (sentit Llobregat).
– Carrer de Montserrat amb carrer del Portal de Santa Madrona (sentit Llobregat).
– Carrer del Tigre amb ronda de Sant Antoni (sentit Besós).

Tots aquests treballs es realitzaran sense afectació a la circulació de vehicles i vianants. En alguns casos es requerirà la prohibició d’aparcament de motos sobre vorera, que es senyalitzarà amb antelació a l’inici dels treballs.