El Pla d’accions de mobilitat al Raval busca fer compatibles la qualitat de vida dels i les veïnes del Raval i l’activitat econòmica prioritzant els vianants i el transport sostenible.

El districte de Ciutat Vella ha implementat els canvis per a millorar la mobilitat del barri del Raval, prioritzant els vianants i la circulació de bicicletes, tot reduint els espais per a vehicles,  els horaris de càrrega i descàrrega i modificant la direcció de diversos carrers de la trama interior, entre d’altres mesures.

Aquests canvis formen part del Pla d’accions de mobilitat al Raval, una eina per a planificar de manera integrada les diferents modalitats de desplaçament per l’espai públic, que és fruit de la diagnosi feta pel Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2019-2024, i que ha comptat amb un ampli procés participatiu per part del veïnat del barri.

Aquest conjunt de mesures s’han dissenyat tenint en compte les característiques particulars del barri del Raval: el més dens de Ciutat Vella i amb importants punts d’interès comercials i turístics.

L’objectiu principal del pla de mobilitat és fer compatible la qualitat de vida dels i les veïnes del Raval amb l’activitat econòmica que hi ha al barri, però prioritzar els vianants com els veritables protagonistes de l’espai públic i el transport sostenible.El pla es fixa 4 eixos principals:

 • Crear una xarxa per a vianants connexa, accessible i amb capacitat suficient.
 • Generar una xarxa per la bicicleta que millori el moviment tant intern com el de connexió amb els carrils bici de la ciutat.
 • Reduir el trànsit de pas i mantenir l'accessibilitat en vehicle privat als residents i usuaris del comerç i dels serveis del barri del Raval.
 • Garantir la funcionalitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) d'una forma eficient, adaptada a les noves formes de distribució i consum, que comparteixi espais amb els altres modes i amb unes dimensions adequades per als vianants.  

Mostra’n menys

Per a facilitar la vida quotidiana dels veïns i veïnes, i afavorir els trasllats a peu i bicicleta en hores punta, els horaris d’accés al barri en vehicle privat quedaran restringits. Així, de 7.00 h a 9.00 h i de 14.00 h a 21.00 hores l’accés en vehicle al Raval quedarà prohibit  excepte veïnat, pàrquings i vehicles autoritzats. D’aquesta manera, es prioritza els moviments a peu i en bicicleta dels i les veïnes en els horaris de més afluència, com l’entrada i sortida de les escoles.

A més, s'han fet canvis de direcció en la trama interior del barri en 15 carrers, concretament:

c. Torres i Amat entre el carrer de Joaquim Costa i la Ronda de Sant Antoni

c. de Joaquim Costa entre els carrers Valldonzella i Torres i Amat

c. del Tigre entre la Ronda de Sant Antoni i el carrer del Lleó

c. del Lleó entre els carrers de Tigre i Ferlandina

c. de la Lluna entre els carrers Ferlandina i Peu de la Creu c. Peu de la Creu entre els carrers de la Riera Alta i dels Àngels

c. de Doctor Dou entre els carrers d’Elisabets i del Pintor Fortuny

c. d’Elisabets entre el carrer Doctor Dou i la Rambla

c. d’Erasme de Janer entre els carrers de la Riera Alta i del Carme

c. del Carme entre els carrers d’Erasme de Janer i Maria Aurèlia Capmany

c. de la Riera Baixa entre els carrers del Carme i de l’Hospital c. de Sant Ramon entre els carrers de Marquès de Barberà i Nou de la Rambla

c. Nou de la Rambla entre la Rambla i l’avinguda de les Drassanes

c. de Santa Madrona entre els carrers de Nou de la Rambla i l’Arc del Teatre

c. de l’Arc del Teatre entre les avingudes del Paral·lel i de les Drassanes

S’amplien les zones de càrrega i descàrrega amb 256 places noves compartint l’espai amb altres usos per a residents i motos

Es redueix l'horari càrrega i descàrrega de mercaderies  de 9.00 a 13.00 hores a l’interior del barri.

Al perímetre del Raval, l’horari de la càrrega i descàrrega es manté de 8.00 a 20.00 hores.

El total de 256 noves places  queden  repartides en els següents trams:

Raval Sud: sumarà un total de 38 places i es distribuiran entre:

 • Nou de la Rambla, carrer de l’Arc del Teatre, avinguda del Paral·lel, plaça Ramon Berenguer el Vell i Portal de Santa Madrona

Raval Centre: 112 places  que es distribuiran entre:

 • Marquès de Barberà, Unió,  Sant Oleguer, Rambla del Raval, Sant Rafael i Sant Josep Oriol, Arc de Sant Agustí, Junta de Comerç, Ronda de Sant Pau i Hospital.

Raval Nord: 106 espais entre les localitzacions següents:

 • Ronda Sant Antoni i Riera Alta; entorns de plaça Castella  i Terenci Moix, plaça dels Àngels, Montalegre,  plaça Vicenç Martorell, plaça Pedró; Egipcíaques, plaça Bonsuccés, Pintor Fortuny i  Joaquin Costa.

S'ha completat la xarxa de carrils bici de l’interior del barri del Raval, tot connectant-la amb la resta de xarxa de ciutat.

Els eixos per bicicletes són:

 1. Carrers dels Àngels, Torras i Amat i Valldonzella
 2. Carrers del Tigre, Lleó i Lluna
 3. Carrers de la Riera Alta i Carme
 4. Carrers de l’Hospital i Sant Antoni Abat
 5. Carrers Nou de Rambla i Tàpies
 6. Carrers Nou de la Rambla i Unió
 7. Avinguda de les Drassanes i Rambla del Raval