Atès l’interès que desperten arreu per motius diversos, els nostres carrers i places són un espai públic sovint saturat d’activitats que interfereixen en la vida més comunitària. En aquest sentit, cal tenir cura que la centralitat i l’atractiu dels barris de Ciutat Vella no expulsin les activitats i la vida veïnal. Per aquest motiu, a continuació s’exposen els criteris sistemàtics per concedir o denegar permisos d’ús de la via pública al districte de Ciutat Vella, recollits en la mesura de govern presentada al plenari del 16 de març de 2017.

La informació d’aquest apartat web va adreçada a les persones que estiguin interessades a organitzar esdeveniments per a un públic de menys de mil persones.

Si la vostra activitat és per a un aforament superior a mil persones,