Continuen les obres de la Via Laietana per fer-la més sostenible, verda i amable

11/05/2023 - 09:00 h

Urbanisme i infraestructures. Aquest mes avancen els treballs en els serveis soterrats i en la pavimentació de les noves voreres en tot l'àmbit d'obra.

Aquest mes avancen els treballs en els serveis soterrats i en la pavimentació de les noves voreres en tot l'àmbit d'obra.

A Partir de l’11 d’abril el carrer Junqueres queda tallat i el carrer d’Ortigosa s’habilitat en doble sentit de circulació.

El 7 de maig es realitzarà un canvi en la implantació de les obres que implicarà algunes restriccions a la circulació de vehicles.

Durant el mes de maig
Tram entre la pl. d’Uquinaona i el c. de Julià Portet i el c. de Jonqueres:

Àmbit d’obres a partir del 7 de maig:
Via Laietana en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i el c. de Jonqueres, banda Besòs, i entre el carrer Comtal i el carrer Julià Portet , banda Llobregat, i el carrer de Jonqueres. Veure plànol.

Els treballs que s’hi realitzaran són:

A la Via Laietana, en el tram entre la pl. d’Urquinaona i elcarrer de Ramon Mas, banda Besòs:

 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions municipal.
 • Execució del drenatge superficial. (embornals i connexions)
 • Afectacions dels serveis existents
 • Pavimentació

A la Via Laietana, en el tram entre el carrer Comtal i Julià Portet, banda Llobregat (a partir del 7 de maig):

 • Rehabilitació del col·lector de clavegueram.
 • Col·locació de vorada i rigola
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions municipal
 • Execució del drenatge superficial (emboranls i connexions)
 • Afectacions de serveis existents

Al carrer de Jonqueres:

 • Pvimentació
 • Plantació de l’arbrat

Tram entre el c. de Julià Portet i la pl. d’Antoni Maura
Àmbit d’obres:

Via Laietana en el tram comprès entre el c. Julià Portet banda Llobregat i Besòs, puntualment. i la pl. d’Antoni Maura, ambdues bandes. Vegeu plànol: 

Treballs a realitzar:

A la Via Laietana, entre els carrers de Julià Portet i la plaça d’Antoni Maura, banda Llobregat:

 • Pavimentació
 • Finalització de la canalització o connexió dels serveis existents

A la Via Laietana i entre els carrers de i  la plaça d’Antoni Maura banda Besòs:.

 • Instal·lació d’enllumenat

A la plaça d’Antoni Maura, banda Besòs:

 • Finalització de canalitzacions
 • Pavimentació de la part per a vinanats de la plaça

A la plaça d’Antoni Maura, banda Llobregat:

 • Intervenció arqueològica a la Domus romana
 • Demolició de paviment i excavació de la rasa
 • Execuació de guals i encintats de vorera

NOVA MOBILITAT DE VEHICLES A LA PLAÇA D’ANTONI MAURA DES DEL 13 DE NOVEMBRE

La circulació de vehicles per la Via Laietana, en sentit muntanya, està restringida a l’accés als aparcaments, al veïnat, i als serveis (emergències, càrrega i descàrrega, neteja…).

 • Des del dia 13 de novembre no es pot donar la volta a la plaça d’Antoni Maura, doncs no existeix la rotonda que hi havia fins ara.
 • No poden circular autocars doncs no podran donar la volta a la plaça.
 • Per accedir a l’aparcament de l’Av. de la catedral s’ha de circular per Via Laietana, en sentit mar. Circulant en sentit muntanya únicament es podrà accedir a l’aparcament de la plaça Francesc Cambó.

Informació destacada per als vianants

A la Via Laietana i al carrer de Jonqueres s’habiliten passos  per als vianants protegits i senyalitzats en els àmbits de treball.

Els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en senti muntanya, mantenen el desviament per l’av. Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i rda. Sant Pere.

Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual.

El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.

En sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. d’Antoni Maura i pl. d’Urquinaona està tallada.

Des de la pl. Idrissa Diallo – Correus només pot accedir el veïnat, serveis i usuaris d’aparcament.
En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a vehicles privats.

Els vehicles que circulen per la Via Laietana i arriben a la pl. d’Antoni Maura:
En sentit muntanya, únicament poden girar cap a l’av. Francesc Cambó ( ). A partir del 7 de maig, aquest desviment es modifica lleument.
En sentit mar, poden continuar recte per la Via Laietana, girar cap a l’av. Francesc Cambó des del carril esquerre de la calçada central, o bé, accedir a l’av. de la Catedral.

L’accés al c. de Sant Pere Més Alt des de la Via Laietana es manté tallat ( ). L’accés al carrer es farà a partir dels carrers d’Ortigosa i d’Amadeu Vives. La sortida del carrer es farà pel c. de Méndez Núñez.
També, a causa dels treballs al c. de Jonqueres, es manté en doble sentit el c. d’Ortigosa ( ). L’accés al gual del c. Jonqueres, 16, així com als serveis d’emergències i serveis queda garantit.

Es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents.
L’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual.

Des del 21 de novembre, l’accés al c. de Ramon Mas queda tallat i l’accés al Palau de la Música es fa des del c. de Sant Pere Més Alt i el c. del Palau de la Música.

La reurbanització del tram entre Urquinaona i Antoni Maura preveu la ampliació de les voreres fins a 4,05 metres i la creació de més espais de passeig. Una nova plaça a Antoni Maura connectarà la catedral amb el Mercat de Santa Caterina. També es renovarà la cruïlla del carrer de Jonqueres i es crearà un nou pas per a vianants. A més, s’hi plantaran més arbres, per incrementar el verd urbà, i es millorarà la pavimentació i la il·luminació de la zona.

La reforma de la via Laietana està basada en el pla Superilla Barcelona, que deixa enrere el model de mobilitat privada aplicat fins ara i posa al centre la mobilitat sostenible.

Aquest model de transformació urbana dona més espai als vianants, les bicicletes i el transport públic. L’objectiu és aconseguir un eix més accessible i segur i amb més espais d’ús públic, per connectar millor els barris a banda i banda de la via, afavorir el comerç local i reduir el soroll i la contaminació a la zona.

 

Afectacions de la mobilitat durant les obres

Consulteu les afectacions al butlletí adjunt del mes en curs.

Pel que fa al comerç, les botigues i els mercats es mantindran oberts durant les obres, i s’anirà informant sobre la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega.

No hi haurà afectacions significatives pel que fa a les sortides de metro ni a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda i dels hotels. Les parades de taxi situades a la plaça d’Antoni Maura es mantindran fins que comencin les obres; aleshores es traslladaran definitivament al carrer de Joaquim Pou.

 

Accions informatives

Des del 8 de febrer un equip d’informadors i informadores treballa a la zona per comunicar les afectacions als comerços i el veïnat. Es distribuirà un fullet informatiu i una carta informativa a les porteries de la via Laietana i els entorns.

A més, l’evolució de l’obra es podrà seguir per correu electrònic a través del butlletí periòdic d’informació del Districte, i des del mòbil pel canal de Telegram de Ciutat Vella. 

Un cop s’acabin les obres de la primera fase, començaran les actuacions al segon tram, entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Idrissa Diallo.

La transformació de la via Laietana tindrà un pressupost total de 32,9 milions d’euros.